News

AUDNZD coraz niżej

Wyraźny trend spadkowy utrzymuje się na tej parze od końca kwietnia. Dziś zeszliśmy na 14-sto miesięczne minimum w reakcji na wybory. Tuż po godzinie 9:00 kurs odbijał i znaleźliśmy się w okolicy 1.0447.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej