News

AUDUSD przy dziennych szczytach

Kurs pary AUDUSD znajduje się w rejonie dziennego szczytu przy 0,7834, rosnąc o 0,51 proc. do godziny 15:06 do poziomu 0,7528.

Przypominamy, że już jutro o godzinie 06:30 będzie mieć miejsce decyzja sprawie stóp procentowych w Australii – sprawdź rezultat na platformie Robotero!

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej