Dane makroekonomiczne

Brexit nie zepsuł nastrojów w strefie euro

Nastroje w strefie euro w lipcu wypadły lepiej od oczekiwań:

  • Indeks nastrojów w usługach (lipiec): 11,0
    oczekiwano: 10,0
  • Indeks nastrojów w przemyśle (lipiec): -2,0
    oczekiwano: -3,0
  • Wskaźnik nastrojów biznesowych (lipiec):0,4
    oczekiwano: 0,2
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej