Od instytucji

Commerzbank o EURJPY

Zdaniem Commerzbanku dopóki para pozostaje poniżej 115.61 jesteśmy w silnym trendzie spadkowym. Mocnym oporem mają być już okolice 114.80. Z kolei cele dla kursu to 109.30 i później 106.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej