Od instytucji

Credit Suisse o USDJPY

Credit Suisse próbuje ocenić dobry moment na zajęcie pozycji krótkich na USDJPY. Zdaniem banku mocnym oporem są okolice 109.47 i w tym miejscu warto przyłączyć się do trendu spadkowego. Celami dla spadków będą kolejne wsparcia: 108.22; 107.77; 106.43; 105.53.

Równocześnie z opinią bank uruchamia zlecenie oczekujące sell limit po 109.90 ze stop lossem na 110.95 i celem na 105.90.

Sprawdź notowania bezpośrednio na platformie
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej