News

Danske Bank o EURGBP

Danske Ban uważa, że funt nadal będzie tracił względem euro, a przyczyną jest oczywiście Brexit.

W terminie 1M kurs EURGBP ma dojść do 0.86; za 3M do 0.88; za pół roku do 0.90; a za rok do 0,88.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej