Od instytucji

Danske Bank o EURNOK

Danske prognozuje, że Bank Norwegii utnie stopy procentowe 2 razy po 25 pb. – we wrześniu i grudniu. Tym samym stopa osiągnie poziom 0%.

Prognozy dla kursu EURNOK: 9.50 w 1 miesiąc (poprzednio 9.40), 9.40 w 3M (9.30), 9.20 w 6M (9.10) i 9.00 w 12M (8.90).

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej