Od instytucji

Danske Bank o EURUSD

Kolejne prognozy od Danske, tym razem dla EURUSD:

1M: 1.09 (poprzednio 1.11)

3M: 1.07 (poprzednio 1.10)

6M: 1.10 (poprzednio 1.14)

12ML 1.14 (poprzednio 1.18)

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej