Od instytucji

Danske Bank o USDCAD

Zdaniem Danske para ma szanse na osiągnięcie poziomu 1.25 w terminie 12 miesięcy. Prognozy na wcześniejsze miesiące wyglądają następująco:

1M 1.32

3M 1.30

6M 1.28

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej