Od instytucji

Deutsche Bank o S&P500

Zdaniem niemieckiego banku, indeks S&P500 ma jeszcze 25% potencjału wzrostowego, czyli całkiem sporo. DB uważa, że w tym roku indeks skończy na poziomie 2200 pkt.; za rok 2400 pkt.; a w 2018 roku 2500 pkt.
Z kolei potem hossa ma się zakończyć, co oznacza spadki przekraczające 20%.

Sprawdź notowania bezpośrednio na platformie
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej