Od instytucji

Deutsche Bank o USDJPY

Niemiecki bank musi być zadowolony, ponieważ cały czas oczekiwał spadku do 94.

  • oczekujemy przebicia 100 i spadków do 94
  • dzisiejsze posiedzenie BoJ jest pokazaniem, że bank ma coraz mniej środków, a nie nowym rozdziałem aktywnej polityki monetarnej
  • ryzyko umocnienia jena zostało tylko zwiększone
  • helicopter money jest coraz bardziej prawdopodobną opcją w Japonii
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej