News

EURUSD poniżej 1,1300

Nowe 2-tygodniowe minimum na parze EURUSD (dziś do godziny 16:01 kurs spadł o -0,69 proc. do 1,1296). Umocnienie dolara nastąpiło po lepszym od prognoz odczycie indeksu Uniwersytetu Michigan, który wzrósł do 95,8 pkt. przy konsensusie 89,5 pkt.

Sprawdź notowania bezpośrednio na platformie
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej