News

FED pomaga parkietom

Główne indeksy na Wall Street zyskiwały wczoraj w granicy 1% – S&P500 +1,09%; DJI +0,90%; Nasdaq100 +1,01%.

W Azji również obserwowaliśmy wzrosty – Hang Seng +0,42%; Shanghai Composite +0,51%

Ze względu na święto w Japonii inwestorzy nie mogli zareagować na spore umocnienie jena.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej