Od instytucji

Goldman Sachs zmienia prognozy dla EURUSD

Stało się – GS powoli wycofuje się ze swojej prognozy dla EURUSD, przy której mocno obstawał od początku roku, mimo systematycznego wzrostu kursu EURUSD.
Do tej pory GS prognozował, że kurs spadnie do poziomu 0.95 na koniec 2017 roku, teraz oczekuje spadku do 1.05.
3m prognoza to 1,12 wobec 1,04 wcześniej
6m prognoza do 1,10 z 1,00.

Sprawdź notowania bezpośrednio na platformie
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej