Banki centralne

Kluczowe cytaty z konferencji Yellen

  • wydatki konsumentów wspierane są przez solidny wzrost płac
  • wzrost gospodarczy poprawia się
  • kontynuacja wzrostu zatrudnienia wymaga nowych ludzi na rynku pracy
  • inflacja PCE nadal daleko od celu
  • FED nie podwyższył stóp ze względu na chęć poznania więcej danych z gospodarki, nie dlatego że nie wierzy w gospodarkę
  • podwyżki stóp będą stopniowe
  • widzę jedną podwyżkę stóp w tym roku, jeśli rynek pracy będzie mocny
  • w listopadzie ustalimy czy podwyżka w tym roku będzie pewna
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej