News

Kuwejt powróci do normalnej produkcji ropy w najbliższych dniach

Wydobycie ropy naftowej w Kuwejcie zostało ograniczone w wyniku strajku pracowników sektora naftowego. W ostatnich minutach pojawiła się jednak informacja ze strony przedstawiciela tamtejszego rządu, że planowany jest powrót do normalnego poziomu produkcji – około 3 mln baryłek ropy dziennie – już w trakcie najbliższych dni.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej