News

Niger Delta Avengers znów atakują

Produkcja ropy w Nigerii wracała do normy, ale przez weekend bojownicy dokonali 5 ataków, co stawia dalszą sytuację w kraju pod znakiem zapytania. O poranku cena baryłki WTI utrzymuje się powyżej 49 USD, ale większej reakcji na te doniesienia na razie nie ma.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej