News

Otwarcie na Wall Street

Zgodnie z tym co pokazywały kontrakty futures, Wall Street zaczyna kolejny dzień na solidnych plusach. O 15.32 główne indeksy wyglądają następująco:

S&P500 +0,47%

DJI +0,54%

Nasdaq Composite +0,68%

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej