Od HFT Brokers

Pomysły inwestycyjne największych banków na nadchodzący czas

Banki JP Morgan oraz BofAML dostrzegają słabość funta po pozytywnym wyniku referendum w Wlk. Brytanii, podczas gdy Morgan Stanley spodziewa się wzrostu wartości brytyjskiej waluty i proponuje ją kupować w stosunku do korony szwedzkiej. Kupowanie japońskiego jena jest z kolei dobrym wyborem inwestycyjnym w środowisku słabego, globalnego wzrostu gospodarczego.

Poniżej przedstawiamy listę pomysłów inwestycyjnych na najblższy tydzień:

CZYTAJ WIĘCEJ.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej