News

Poprawa nastrojów na giełdach

Ostatnia część dzisiejszego handlu na europejskich giełdach przyniosła poprawę nastrojów i widoczną przewagę kupujących. Główne indeksy odrabiają stratę wynikającą z braku porozumienia największych na świecie producentów ropy naftowej w sprawie zamrożenia wydobycia i zbliżają się do końca sesji z dodatnimi stopami zwrotu. Optymizm zawitał także na giełdzie za oceanem, na której główne indeksy także wyszły na plus.

DAX: +0,88% do poziomu 10 140 pkt.
S&P500: +0,44% do poziomu 2089 pkt.

Sprawdź notowania bezpośrednio na platformie
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej