News

Ropa WTI na dziennych szczytach

Kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły do dziennych szczytów na poziomie 40,84 USD. To także poprawiło nastroje inwestorów giełdowych – europejskie indeksy wyszły na plus, a amerykański S&P500 rośnie o 0,39%.

Sprawdź notowania bezpośrednio na platformie
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej