News

Sytuacja na złotym

Polska waluta traci dziś względem wszystkich głównych walut. Przyczyną jest zapowiedź reformy OFE, która nie do końca spodobała się inwestorom. Najmocniejsze ruchy obserwowaliśmy jednak w okolicach 9-10, a obecnie złoty wpisuje się w spokojną sesję. Kursy wyglądają następująco do godziny 14:57:

USDPLN 3.9790

EURPLN 4.4317

CHFPLN 4.0899

GBPPLN 5.2768

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej