Banki centralne

Tombini (Bank Brazylii) - widzimy utratę siły dolara amerykańskiego

Przewodniczący banku centralnego Brazylii Alexandre Tombini w najnowszej wypowiedzi stwierdził, że utrata siły przez dolara amerykańskiego widoczna jest w skali globalnej.

Dodał również, że wszelkie działania podejmowane przez Bank Brazylii nie opierają się na wyznaczonym kursie wymiany brazylijskiego reala.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej