Od instytucji

Traderzy o EURUSD

Traderzy cytowani przez agencję Bloomberg podają, że na rynku panuje bardzo niska płynność ze względu na święto w USA. Zlecenia bid były widziane przy 1,1100 oraz 1,1075-80 i przy 1,1050. Zlecenia offer przy 1,1150-65 oraz 1,1210-30.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej