Od instytucji

UOB o GBPUSD

Zdaniem UOB para może testować poziom 1.2930, ale powinien on zostać utrzymany – w tym miejscu zaleca częściową realizację zysków z pozycji krótkich.

Natomiast opory to 1.3030; 1.3080 i 1.3120.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej