News

USDPLN przy dziennym minimum

Notowania pary USDPLN zniżkowały dziś do godziny 11:02 o -0,37 proc. do 3,9383. Dzienne minimum to 3,9370. Złotemu sprzyja wizja późniejszych podwyżek stóp procentowych za oceanem.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej