News

Volkswagen nadal traci na aferze

To już 8 miesiąc z rzędu, kiedy VW traci swój udział w europejskim rynku. W kwietniu spadł on do 25,4%, a jeszcze rok temu wynosił 26,2%. Z kolei w okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku udział spadł do 23,9%.

Warto także podkreślić, że europejski rynek motoryzacyjny rośnie nieustannie od 32 miesięcy.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej