Od HFT Brokers

WEBINARIUM – Strategiczne podejście do rynku – już jutro o godzinie 16:00

Zapraszamy już jutro na godzinę 16:00 na webinarium z cyklu – Strategiczne podejście do rynku – więcej szczegółów oraz zapisy pod TYM LINKIEM.

Przypominamy, że lista wszystkich dostępnych webinariów znajduje się w Pokoju Inwestora HFT Brokers. Zachęcamy do regularnego jej sprawdzania oraz uczestnictwa w naszych spotkaniach webinarowych.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej