Banki centralne

Wypowiedź byłego członka Banku Japonii

Shirai:

  • BoJ nie powinien dalej stymulować, koszt pieniądza jest niski
  • następnym krokiem powinno być ograniczenie QE i dalsze obniżenie stóp procentowych
  • BoJ powinien ustalić cel inflacyjny na poziomie 1%, potem 2%
  • firmy poradzą sobie z kursem USDJPY na 100-110
  • zbyt mocny jen przeszkadza, ale należy go osłabiać interwencjami walutowymi, nie polityką monetarną
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej