News

Zakończenie sesji na GPW

Dzisiejsza sesja na GPW kończy się w optymistycznych nastrojach, a inwestorom udało się wykorzystać ostatnią godzinę handlu do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu przez indeks WIG20. Niezadowoleni mogą być jedynie inwestorzy liczący na wzrosty indeksu średnich spółek, który jako jedyny z głównych kończy sesję ze stratą.

WIG: +0,09% do poziomu 48 137 pkt.
WIG20: +0,33% do poziomu 1946 pkt.
mWIG40: -0,13% do poziomu 3595 pkt.
sWIG80: +0,06% do poziomu 13 629 pkt.

Sprawdź notowania bezpośrednio na platformie
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej