HFT ROBOTERO

HFT Robotero to automatyczny High Speed Trading

Dzięki strumieniowi danych serwisu Reuters opublikowane wartości trafiają wprost na Twój rachunek w milisekundach po publikacji danych.

 

Chcesz poznać platformę?

HFT Robotero to szybki, automatyczny High Speed Trading. Intuicyjna obsługa w połączeniu z nowoczesną i zaawansowaną technologią transakcyjną tworzy innowacyjne rozwiązanie.

Realizacja transakcji w HFT Robotero to połączenie wysokiej efektywności z prostotą.

  • w kalendarzu makroekonomicznym wybierz spośród prawie 300 publikacji interesujące Cię wydarzenie
  • stwórz własną strategię kupna lub sprzedaży wybranej pary walutowej w przypadku zrealizowania się założonego scenariusza publikacji zgodnie z przewidywaniami
  • określ nominał transakcji w lotach, dodaj Stop Loss, Take Profit lub Trailing Stop
  • czekaj na publikację i obserwuj egzekucję zlecenia w milisekundach po publikacji danych na podstawie szybkiego strumienia informacji serwisu Reuters

NOTA PRAWNA

Inwestor powinien zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w kontrakty różnic kursowych (CFD) pojawiające się w przypadkach występowania istotnych zmian płynności oraz Sytuacji Nadzwyczajnych.
W przypadkach wystąpienia istotnych zmian płynności oraz Sytuacji Nadzwyczajnych, w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych Spready Transakcyjne mogą ulec znacznym zmianom, co oznacza, że Spready Transakcyjne mogą mieć negatywny wpływ na finalny wynik finansowy osiągnięty przez Inwestora.
Pojęcie Sytuacji Nadzwyczajnych i Spreadów Transakcyjnych jest zdefiniowane we właściwych regulaminach świadczenia usług maklerskich przez HFT Brokers.

  1. Przez Sytuacje Nadzwyczajne rozumie się sytuacje pozostające poza wpływem i kontrolą HFT Brokers, w stosunku do których nie istniała możliwość ich przewidzenia lub była ona znacznie utrudniona, w szczególności: (…)
    e) ponadprzeciętna zmienność cen Instrumentów Bazowych, utrata płynności lub niska płynność Instrumentu Bazowego, może wystąpić w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych;
  2. Przez Spready Transakcyjne rozumie się różnicę pomiędzy ceną ask, a ceną bid danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD).

Inwestor powinien zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w kontrakty różnic kursowych (CFD) oraz w kontrakty różnic kursowych (CFD) Equity w przypadku pojawienia się tzw. luk cenowych (ang. Price gaps). Luki cenowe pojawiają się m.in. przy nagłych i dużych zmianach cen Instrumentów Bazowych czego efektem jest niska płynność albo jej brak.