HIGH SPEED TRADING z Robotero

Liczy się każda milisekunda...

High Speed Trading z HFT Robotero

-
Wybierz wydarzenie z kalendarza
i ustaw zlecenie
-
W momencie publikacji przekazywany jest
ultra szybki strumień danych
-
Na podstawie odczytu makro Twoje zlecenie
zostanie zrealizowane w milisekundach

Przygotowanie strategii

 

 • korzystając z wygodnego kalendarza makroekonomicznego wybierz interesujący Cię wskaźnik wraz z datą jego publikacji
 • dzięki dostępowi do odczytów historycznych oraz aktualnych informacji rynkowych w łatwy sposób zaplanuj swoją transakcję
 • wybierz scenariusze transakcyjne dla odczytu zgodnego z Twoimi założeniami lub rynkowym konsensusem
 • ustaw zlecenie oczekujące Buy/Sell dla wybranego scenariusza odczytu i dowolnej pary walutowej

Publikacja danych

 

 • dzięki strumieniowi danych serwisu Reuters opublikowane wartości trafiają wprost na Twój rachunek w milisekundach po publikacji
 • średni czas od ujawnienia danych przez odpowiedni organ do publikacji w serwisie to około 20 milisekund
 • specjalny protokół informatyczny odbiera dane między innymi od banków centralnych, urzędów statystycznych czy agencji monitorujących rynek pracy

Realizacja zlecenia

 

 • w chwili publikacji danych poprzez bezpośrednie połączenie do serwera Twojego rachunku następuje weryfikacja czy publikacja jest zgodna z Twoim scenariuszem
 • system w czasie trwającym milisekundy realizuje Twoje zlecenie
 • w przypadku dużej zmienności zlecenia typu Take Profit, Stop Loss lub Trailing Stop

NOTA PRAWNA

Inwestor powinien zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w kontrakty różnic kursowych (CFD) pojawiające się w przypadkach występowania istotnych zmian płynności oraz Sytuacji Nadzwyczajnych.
W przypadkach wystąpienia istotnych zmian płynności oraz Sytuacji Nadzwyczajnych, w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych Spready Transakcyjne mogą ulec znacznym zmianom, co oznacza, że Spready Transakcyjne mogą mieć negatywny wpływ na finalny wynik finansowy osiągnięty przez Inwestora.
Pojęcie Sytuacji Nadzwyczajnych i Spreadów Transakcyjnych jest zdefiniowane we właściwych regulaminach świadczenia usług maklerskich przez HFT Brokers.

 1. Przez Sytuacje Nadzwyczajne rozumie się sytuacje pozostające poza wpływem i kontrolą HFT Brokers, w stosunku do których nie istniała możliwość ich przewidzenia lub była ona znacznie utrudniona, w szczególności: (…)
  e) ponadprzeciętna zmienność cen Instrumentów Bazowych, utrata płynności lub niska płynność Instrumentu Bazowego, może wystąpić w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych;
 2. Przez Spready Transakcyjne rozumie się różnicę pomiędzy ceną ask, a ceną bid danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD).

Inwestor powinien zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w kontrakty różnic kursowych (CFD) oraz w kontrakty różnic kursowych (CFD) Equity w przypadku pojawienia się tzw. luk cenowych (ang. Price gaps). Luki cenowe pojawiają się m.in. przy nagłych i dużych zmianach cen Instrumentów Bazowych czego efektem jest niska płynność albo jej brak.