Informacje prawne

Regulaminy

Regulamin strony www

Regulamin umowy ramowej

Regulamin NDD

Regulamin rachunków zarządzanych NDD

Regulamin STP

Regulamin rachunków zarządzanych STP

Regulamin STP Robotero

Umowy

Umowa Ramowa

Umowa produktowa NDD

Umowa produktowa STP

Umowa produktowa STP Robotero

Zarządzenia

Zarządzenie nr 001 HFT Brokers

Inne

Ważne informacje dotyczące rynku Forex

Charakterystyka instrumentów finansowych

Karta informacyjna o HFT Brokers

Polityka wykonywania zleceń OTC - NDD, STP

Polityka prywatności

Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w HFT Brokers

Zestawienie wyników aktywnych Klientów* HFT Brokers zawierających transakcje na rynku OTC instrumentów pochodnych

Tabela Dostawców Płynności/Kwotowań HFT Brokers Dom Maklerski S.A.