Nasze metody

Badając rynki finansowe staramy się korzystać z wielu narzędzi i metod, takich jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, teoria fal Elliotta i ciągi Fibonacciego. Jednocześnie wiemy, że analizując rynek często skupiamy się na wybranym aspekcie, pomijając inne ważne okoliczności. Dlatego staramy się przedstawić pełen przegląd mechanizmów i reguł wpływających na zachowania cenowe i chcąc ułatwić dostęp do preferowanych metod proponujemy wygodne narzędzie wyszukiwania komentarzy oraz raportów z uwzględnieniem czterech najbardziej popularnych punktów widzenia.

Analiza fundamentalna


Na bieżąco analizujemy otoczenie makroekonomiczne, co pozwala nam na rozpoznanie średnio i długoterminowego sentymentu. Dzięki dogłębnej analizie codziennych pozycji w kalendarzu makroekonomicznym identyfikujemy przed czasem zmiany w polityce monetarnej danych krajów, gdyż to ten element na przestrzeni ostatnich lat stał się największą determinantą trendów na rynkach walutowych jak i akcyjnych. Znajomość scenariuszy fundamentalnych pozwala zwiększyć skuteczność analizy technicznej poprzez selekcję tylko zgodnych sygnałów transakcyjnych.

Analiza techniczna


Stosujemy kompleksowe podejście do rynku łącząc różne techniki analizy technicznej. Podstawowymi narzędziami w codziennej analizie są przede wszystkim linie trendu, kanały, wsparcia i opory, strefy popytu oraz podaży, a także świece japońskie. Dodatkowo często wspieramy się prostymi narzędziami Fibonacciego, takimi jak zniesienia oraz geometria 100%. Najważniejsze jednak jest umiejętne odnajdowanie się w panującej tendencji korzystając z ponad 100-letnich zasad określonych przez Charles'a Dow'a z ich podstawowymi założeniami trendów oraz definiowania istotnych sygnałów odwrócenia kierunku zmian cen.

Teoria fal Elliotta


W tym podejściu do rynku stosujemy połączenie analizy technicznej oraz fundamentalnej. Z czynników technicznych bierzemy pod uwagę układ na wykresie rozpatrywany pod kątem Teorii Fal Elliotta oraz autorskie podejście do tematyki stref popytu i podaży, dzięki któremu możemy wyznaczać miejsca wsparcia oraz oporu, a także poziomy docelowe dla poszczególnych ruchów. Od strony fundamentalnej zwracamy szczególną uwagę na sytuację na kontraktach na stopę procentową oraz na rynek obligacji, których krótkoterminowa rentowności wskazują przyszłe przepływy finansowe i tym samym potencjalny kierunek dla kursu walutowego.

Ciągi Fibonacciego


Metodologia ta, opierająca się na koncepcji Harmonic Tradingu, koncentruje się na wykorzystaniu geometrii rynkowych, układów korekcyjnych oraz wyselekcjonowanych narzędzi opartych na liczbach ciągu Fibonacciego. Bardzo ważnym uzupełnieniem tego spojrzenia jest właściwa ocena elementu czasu oraz dynamiki ceny. Budowanie przewagi statystycznej opiera się tutaj na synergii wskazanych metod z istotnymi obszarami wsparć i oporów, zgrupowaniami (Fibo Cluster) oraz zastosowaniem wielowymiarowej strategii Multi Time Frame System, której celem jest właściwa interpretacja kontekstu rynkowego z punktu widzenia kilku interwałów czasowych.

Aby uzyskać pełen dostęp materiałów eksperckich zarejestruj się bezpłatnie w Pokoju Inwestora lub zaloguj na istniejące konto.

Jak otworzyć rachunek

  • Rejestracja w Pokoju Inwestora
  • Wypełnienie formularza do umowy ramowej
  • Dostarczenie i odesłanie podpisanej umowy przez firmę kurierską
  • Otwarcie i zasilenie środkami pieniężnymi rachunku
  • Rozpoczęcie inwestycji z HFT Brokers

Nota prawna

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyraźnie oświadcza, iż wszelkie informacje i treści znajdujące się stronie internetowej lub przekazywane w ramach szkoleń mają wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny, w szczególności nie mogą być one traktowane jako porady inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne lub jako analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym w tym rekomendacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715).

Wszelkie informacje i treści udostępniane na stronie internetowej są adresowane do wszystkich osób odwiedzających serwisy internetowe HFT Brokers, bez uwzględnienia ich indywidualnej sytuacji ani indywidulanych potrzeb.