O nas

Kim jesteśmy

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. jest niezależnym domem maklerskim utworzonym w 2006 roku. Działamy w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, którą Spółka rozpoczęła w dniu 1 grudnia 2008 r. Specjalizujemy się w handlu instrumentami pochodnymi rynku walutowego Forex, indeksów giełdowych, surowców i akcji. Dodatkowo świadczymy profesjonalne usługi doradztwa przy organizacji publicznych ofert instrumentów finansowych.

Nasz zespół

Zespół HFT Brokers to ludzie, którzy od lat kreują polski rynek instrumentów FX. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w uznanych instytucjach finansowych wspólnie tworzymy wysokie standardy obsługi inwestorów. Dodatkowo posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w organizacji publicznych ofert instrumentów finansowych. Wysokie kompetencje, dobre relacje z instytucjami rynku kapitałowego oraz wypracowane przez lata procedury i standardy działania gwarantują nam skuteczne i szybkie pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem emisji papierów wartościowych na rynku publicznym.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 r.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. jest także członkiem Izby Domów Maklerskich.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713. Kapitał zakładowy: 5 677 352,50 złotych, opłacony w całości.

Siedziba firmy

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
tel.: +48 22 660 37 97
fax: +48 22 660 37 98
e-mail: biuro@hftbrokers.pl


Biuro w Łodzi

ul. Strycharska 24 lok. 117, 93-521 Łódź
tel.: +48 42 253 45 02
tel/fax: +48 42 207 27 36
e-mail: dbi@hftbrokers.pl


Dane rejestrowe

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
NIP: 727-26-93-191
REGON: 100297422
KRS: 0000416713