Profil działalności

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. oferuje swoim klientom wysoką jakość usługi oraz umożliwia i ułatwia dostęp do rynku kapitałowego.
 
Jesteśmy niezależnym domem maklerskim utworzonym w 2006 roku. 7 lipca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła nam zgody na prowadzenie działalności maklerskiej, którą oficjalnie rozpoczęliśmy 1 grudnia 2008 roku.
 
 
HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską w szczególności następujących zakresach:

 

 

 

 

 

wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie

 

 

 

 

 

oferowanie instrumentów finansowych

 

 

 

 

 

 przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych

 

 

 

 

 

doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią

 

 

 

 

 

doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną