Wspieramy

Centrum prasowe

02.08
2016
HFT Brokers podwaja przychody w 2015 r.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zamknął drugi rok działalności z niezwykle wysoką dynamiką przychodów. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym firma zakończyła 2015 rok z niemal 100 proc. wzrostem przychodów w

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zamknął drugi rok działalności z niezwykle wysoką dynamiką przychodów. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym firma zakończyła 2015 rok z niemal 100 proc. wzrostem przychodów w porównaniu do roku poprzedniego (6,47 mln PLN w 2014 r. – 12,92 mln PLN w 2015 r.). Szczególnie znaczący jest ponad 50-krotny wzrost przychodów z działalności na rynku forex.

– „Przychody z operacji na rynku Forex wynieśliśmy na znacznie wyższą półkę. Usługi tego typu zaczęliśmy świadczyć w czwartym kwartale 2014r. – wtedy to rok zamknął się z przychodem 86 565,65 PLN. Z kolei 2015 r. to gigantyczny, nawet biorąc pod uwagę fakt porównania tylko z jednym kwartałem w 2014 roku, 50-krotny skok do poziomu 4 344 819,37 PLN” – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A to nie tylko rynek Forex. Firma posiada także duże doświadczenie w przygotowaniach i realizacji emisji obligacji oraz akcji, a także w doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii rynkowych. Co więcej, prowadzi również działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Oferowanie instrumentów finansowych to druga główna gałąź biznesu domu maklerskiego. W 2015 r. przychody ze świadczenia tego rodzaju usług wyniosły 8,1 mln PLN i wzrosły o prawie 38 proc. w stosunku do roku poprzedniego (5,9 mln PLN).

Dużą dynamikę przychodów udało się osiągnąć pomimo wyraźnego wzrostu kosztów poczynionych na inwestycje i rozwój firmy. – „Ubiegły rok stał dla nas pod znakiem znaczących inwestycji – przede wszystkim w kapitał ludzki. W ciągu czterech kwartałów 2015 r. powiększyliśmy zatrudnienie praktycznie dwukrotnie, zapraszając do współpracy z nami najlepszych ekspertów z rynku” – dodaje Tomasz Uściński.

Dwa lata działalności na rynku pod marką HFT Brokers Dom Maklerski S.A. to konsekwentny i stały wzrost. Warto nadmienić, że przejęty przez Spółkę Dom Maklerski Prospectus S.A. odnotował w 2013 r. przychody z działalności maklerskiej na poziomie 837 tys. PLN. – „W ciągu dwóch lat działalności przeszliśmy na wyższy poziom i konsekwentnie będziemy dalej rozwijać naszą firmę. Chcemy aktywnie współtworzyć polski rynek finansowy i odnosić na nim kolejne sukcesy” – mówi Tomasz Uściński.

Rynek szybko zauważył i docenił wyniki osiągane przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Tylko w obecnym roku Spółka uzyskała kilka prestiżowych wyróżnień. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zaliczył HFT Brokers do grona liderów polskiego rynku kapitałowego, nagradzając firmę za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Z kolei Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wyróżniła podmiot statuetką Byki i Niedźwiedzie za najlepszą Platformę Foreksową Roku. Kolejnym sukcesem wartym odnotowania było zwycięstwo w ankiecie badającej poziom zadowolenia inwestorów z usług brokerów działających w Polsce. Ankieta przeprowadzona była wśród czytelników Gazety Giełdy Parkiet. Średnia ocena wynosiła 3,5 gwiazdki, a HFT Brokers uzyskał najwyższą punktację – 5 gwiazdek. Dodatkowo, podczas tegorocznego kongresu inwestycyjnego FxCuffs w Krakowie, kapituła przyznała HFT Brokers kolejne nagrody, m.in.: w kategorii Polski Broker Forex i Produkt Roku dla „HFT Robetero”.

– „Dostarczamy polskim inwestorom narzędzia, które pomagają im w pełni profesjonalnie poruszać się po rynku finansowym, a zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, poparte jest nie tylko licznymi nagrodami, ale również dynamicznym rozwojem naszej firmy” – podsumowuje Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Adekwatność kapitałowa 2015:
Sprawozdanie finansowe HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – pobierz
Opinia z badania sprawozdania finansowego HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – pobierz
Informacje związane z adekwatnością kapitałową HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – pobierz

czytaj więcej...

18.07
2016
Mediacje przed Rzecznikiem Finansowym wymagają uzupełnienia

Powoli dobiegają końca pierwsze pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązania sporów (mediacje) między klientem a podmiotami rynku finansowego prowadzone przed Rzecznikiem Finansowym. Po pierwszym pół roku funkcjonowania tego nowego organu można

Powoli dobiegają końca pierwsze pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązania sporów (mediacje) między klientem a podmiotami rynku finansowego prowadzone przed Rzecznikiem Finansowym. Po pierwszym pół roku funkcjonowania tego nowego organu można już zaobserwować w praktyce jak działa ta procedura oraz jak można ją jeszcze usprawnić.

Instytucję Rzecznika Finansowego powołano do życia na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dzięki niej od 1 stycznia br. Instytucje finansowe takie jak  bank, firma pożyczkowa, biuro maklerskie, fundusz inwestycyjny czy towarzystwo ubezpieczeń muszą przystąpić do mediacji, jeśli klient wyrazi taką wolę. – „Wcześniej nie było to przymusem. Rzecznik Finansowy zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, do którego klient zakładu ubezpieczeń mógł zgłosić się z prośbą o rozstrzygnięcie przed Sądem Polubownym, ale tylko w zakresie umów ubezpieczenia. Dodatkowo zakład ubezpieczeń mógł odmówić udziału, co w rezultacie skutkowało bardzo niewielką liczbą tego typu spraw w ciągu roku. Obecnie sytuacja jest jakościowo zupełnie inna – dobrodziejstwem ochrony przez Rzecznika objęta jest znacznie większa grupa klientów, a zobowiązane są prawie wszystkie podmioty rynku finansowego, nie tylko zakłady ubezpieczeń. Jednak wprowadzone zmiany również nie rozwiązują  wielu problemów w tym postępowaniu” – tłumaczy Jakub Wikiera, radca prawny,  Dyrektor Departamentu Prawnego HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Zarówno ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i rozporządzenie w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym bardzo lakonicznie i fragmentarycznie regulują mediacje, pozostawiając bardzo duży zakres swobody interpretacyjnej zarówno stronom, jak i Rzecznikowi. – „Regulacja prawna sprowadza się przede wszystkim, do wyznaczenia uczestników postępowania, gdzie udział instytucji finansowej jest obowiązkowy, informacji co zawiera wniosek o mediację oraz możliwości odmowy wszczęcia postępowania przez Rzecznika. Jednak samo postępowanie nie jest regulowane przepisami prawa. W praktyce nastręcza to dużo trudności, gdyż strony mogą swobodnie podchodzić do wymogów stawianych przez Rzecznika” – mówi Jakub Wikiera. Przykładowo, można wskazać przekazywanie propozycji ugodowych w formie innej, niż wskazana przez Rzecznika. W istocie takie działanie paraliżuje postępowanie i powoduje jego nieuzasadnione przedłużenie. Podobnym problemem jest brak możliwości wymagania przez Rzecznika osobistego stawiennictwa na posiedzeniu, a w przeciwnym przypadku możliwości wyciągnięcia negatywnych konsekwencji wobec niestawiającej się strony.

Według Wikiery, w celu rozwiązania tych, jak i podobnych problemów, zasadnym byłoby wprowadzenie przez Rzecznika właściwego regulaminu postępowania mediacyjnego. – „Niestety obecnie żaden przepis nie upoważnia Rzecznika do jego przyjęcia. Jednakże, także takie rozwiązanie obarczone jest jednym, ale poważnym zastrzeżeniem. Udział banku lub domu maklerskiego (podmiotu rynku finansowego) w postępowaniu jest obowiązkowy, co jest sytuacją niespotykaną dla zwykłych mediacji i odróżnia omawiane postępowanie przez Rzecznikiem od innych postępowań pozasądowych służących rozwiązaniu sporu. Dlatego, zasadnym byłoby nie tylko upoważnienie wprost w ustawie Rzecznika do wydania właściwego regulaminu, któremu podlegać będzie postępowanie, ale i wyznaczenie szczegółowych zasad, jakim ten regulamin powinien podlegać i zakres, jaki powinien być w nim uregulowany. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na uniknięcie zarzutu niewłaściwego, zbyt szerokiego lub wąskiego, uregulowania postępowania oraz w sposób wyraźny dałoby Rzecznikowi umocowanie do stworzenia i stosowania takiego regulaminu, co rozwiałoby wszelkie ewentualne wątpliwości” – mówi Jakub Wikiera.

Obecnie w praktyce, z braku właściwych regulacji, należy odpowiednio stosować zasady dotychczas stosowane przed innymi mediatorami, z uwzględnieniem specyfiki rynku finansowego.

czytaj więcej...

15.06
2016
Smolik / Kev Fox – „Run” w nowym spocie HFT Brokers

Trwa nowa kampania wizerunkowa domu maklerskiego HFT Brokers pt. „Inwestowanie to nasza pasja”. W reklamie wykorzystano ścieżkę dźwiękową utworu „Run”. Piosenka pochodzi ze wspólnego albumu polskiego producenta, kompozytora i multiinstrumentalisty

Trwa nowa kampania wizerunkowa domu maklerskiego HFT Brokers pt. „Inwestowanie to nasza pasja”. W reklamie wykorzystano ścieżkę dźwiękową utworu „Run”. Piosenka pochodzi ze wspólnego albumu polskiego producenta, kompozytora i multiinstrumentalisty Andrzeja Smolika i brytyjskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora Keva Foxa.

W utworze pięknie skonstruowane, melancholijne melodie oraz silny wokal Foxa przeciwstawione zostały minimalistycznemu brzmieniu gitary, i tak charakterystycznemu brzmieniu instrumentów wszelkich, za które odpowiada Smolik.

czytaj więcej...

10.06
2016
HFT Brokers ruszył z nową kampanią „Inwestowanie to nasza pasja”

Ruszyła nowa kampania HFT Brokers Domu Maklerskiego S.A., jest to wizerunkowy spot reklamowy. Celem kampanii „Inwestowanie to nasza pasja” jest wzmocnienie wizerunku marki na rynku. W spocie HFT Brokers pokazano

Ruszyła nowa kampania HFT Brokers Domu Maklerskiego S.A., jest to wizerunkowy spot reklamowy.

Celem kampanii „Inwestowanie to nasza pasja” jest wzmocnienie wizerunku marki na rynku. W spocie HFT Brokers pokazano jak ważna w życiu jest pasja, która mobilizuje do osiągania lepszych efektów w wielu płaszczyznach życia. Dom maklerski HFT Brokers tworzą pasjonaci rynku. To ludzie, którzy od lat kreują polski rynek instrumentów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w uznanych instytucjach finansowych wspólnie tworzą wysoką jakość oferty w myśl dewizy „przez traderów dla traderów”.

Kampania telewizyjna ma format 30-sekundowego spotu reklamowego, który będzie można obejrzeć zarówno w ogólnopolskich kanałach, jak i w stacjach tematycznych. Wsparciem kampanii telewizyjnej są działania w internecie oraz przełożenie idei kreatywnej kampanii na inne nośniki spójne z konceptem kampanii. Reklama nagrywana była między innymi w Warszawie, Mrągowie i na jeziorze Mamry na Mazurach.

 

czytaj więcej...

09.06
2016
Studentka Uniwersytetu Warszawskiego najlepsza wśród traderów. IV edycja ProjectTRADER za nami

Studenci z polskich uczelni już po raz czwarty stanęli do walki o tytuł najlepszego tradera. Konkurs wywołał duże zainteresowanie wśród licznego grona studentów reprezentujących łącznie 29 uczelni i 18 kół

Studenci z polskich uczelni już po raz czwarty stanęli do walki o tytuł najlepszego tradera. Konkurs wywołał duże zainteresowanie wśród licznego grona studentów reprezentujących łącznie 29 uczelni i 18 kół naukowych. Przez trzy tygodnie traderzy rywalizowali w konkursie prowadzonym w unikalnej formule zarządzania ryzykiem. 9 czerwca zwycięzcy odebrali nagrody.

Wręczenie nagród laureatom IV edycji ProjectTRADER odbyło się 9 czerwca w siedzibie Gazety Giełdowej Parkiet w Warszawie. Laureaci dwóch pierwszych miejsc odbędą dwumiesięczny staż w Departamencie Zarządzania Pozycją w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Dodatkowo zwyciężczyni otrzymała nagrodę rzeczową – iPada mini.

Od pierwszych dni rywalizacji z dobrej strony prezentowała się traderka o pseudonimie MK, reprezentująca Uniwersytet Warszawski. Osiągnęła wynik 27,72 proc. i z przewagą około sześciu procent wyprzedziła uczestnika o nicku milanista. Drugi w klasyfikacji końcowej trader uzyskał stopę zwrotu w wysokości 22,09 proc. Walka o dwie czołowe lokaty była niezwykle zacięta i do ostatnich godzin trwania konkursu nie można było być pewnym, kto zostanie zwycięzcą IV edycji.

– Był to mój pierwszy udział w konkursie ProjectTRADER. Postanowiłam sprawdzić czego już się nauczyłam na studiach, jaki wynik mogę osiągnąć poprzez udział w konkursie. Rywalizacja bardzo mi się spodobała i dobre wyniki w początkowej fazie konkursu zmobilizowały mnie do zawierania kolejnych transakcji – mówi Marta Kosyl, zwyciężczyni IV edycji ProjectTRADER, studentka Uniwersytetu Warszawskiego. – Z przyjemnością odbędę dwumiesięczny staż w HFT Brokers Dom Maklerski S.A, ponieważ za cel stawiam sobie nabywanie praktycznych umiejętności.

Podobnie jak w poprzednich trzech edycjach konkursu, wyłoniona została również najlepsza drużyna zrzeszająca członków kół naukowych. Po raz drugi w historii ProjectTRADER zwycięzcą tej kategorii zostało Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Swój pierwszy sukces koło to odniosło podczas II edycji w 2015 roku. Do zwycięzców powędruje nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych. W IV edycji studenci z Poznania okazali się lepsi od Koła Naukowego Modelowania Finansowego z AGH w Krakowie oraz Koła Naukowego Inwestorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

– Kolejna edycja okazała się popularna wśród studentów. Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni, ponieważ jednym naszych priorytetów jest edukowanie inwestorów. Dajemy szansę realnego zetknięcia się z rynkiem finansowym, dlatego z przyjemnością przyjmiemy najzdolniejszych traderów na dwumiesięczny, płatny staż w Departamencie Zarządzania Pozycją – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Konkurs obywał się przy wsparciu automatycznego systemu AlgoRisk. Jego działanie polega na tym, że w przypadku straty w wysokości 40 punktów transakcja jest automatycznie zamykana. Zastosowanie przez organizatorów obostrzeń w postaci wielkości otwieranej na rynku pozycji oraz maksymalnej straty to kluczowy element edukacji, która jest priorytetowym celem konkursu ProjectTRADER.

Finał IV edycji Project Trader

czytaj więcej...

08.06
2016
WallStreet 2016 – wydarzenie roku na rynku kapitałowym

Konferencja WallStreet 2016, jedno z ważniejszych wydarzeń na rynku kapitałowym odbyło się 3-5 czerwca w Karpaczu. Jej kluczowym celem była przede wszystkim edukacja inwestorów indywidualnych, promocja oraz rozwój rynku kapitałowego.

Konferencja WallStreet 2016, jedno z ważniejszych wydarzeń na rynku kapitałowym odbyło się 3-5 czerwca w Karpaczu. Jej kluczowym celem była przede wszystkim edukacja inwestorów indywidualnych, promocja oraz rozwój rynku kapitałowego.

W tym roku odbyła się już 20. edycja, na której pojawili się zarówno inwestorzy indywidualni, instytucjonalni oraz środowiska związane z rynkiem kapitałowym.

Głównym zagadnieniem podczas dyskusji była przyszłość rynku kapitałowego w Polsce w kontekście zmian, z jakimi mamy do czynienia. Jednym z jej elementów była rozmowa na temat wpływy polityki na giełdę oraz czy może się ona stać miejscem powszechnego oszczędzania pieniędzy.

Podczas konferencji odbyło się ponad 20 wykładów, debaty gospodarcze, spotkania z analitykami, inwestorami oraz przedsiębiorcami, imprezy wieczorne oraz charytatywne.

Spółka HFT Brokers była jednym z uczestników konferencji. Dziękujemy wszystkim, którzy pojawili się przy naszym stoisku i spotkali się z naszymi pracownikami.

WallStreet2016

czytaj więcej...

06.06
2016
HFT Brokers – dynamiczny rozwój polskiego brokera

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w krótkim czasie osiągnął sukces na rynku Forex w Polsce. Klienci realizują miesięcznie obroty już na poziomie blisko 4 mld USD, a średni obrót per

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w krótkim czasie osiągnął sukces na rynku Forex w Polsce. Klienci realizują miesięcznie obroty już na poziomie blisko 4 mld USD, a średni obrót per rachunek to około 1,5 mln USD. Spółka obsługuje obecnie prawie 5 tys. klientów. Dynamika rozwoju i innowacyjna oferta spotykają się z dobrym przyjęciem przez rynek finansowy i niezależnych ekspertów, co zaowocowało w 2016 r. już kilkoma prestiżowymi nagrodami.

HFT Brokers jako polski dom maklerski osiąga sukcesy na wielu płaszczyznach nie tylko na rynku Forex. HFT Brokers posiada też duże doświadczenie w przygotowaniach i realizacji emisji obligacji, doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii przedsiębiorstwa, prowadzi również działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Średnia miesięczna liczba aktywnych klientów na rynku Forex to 70%, a dynamika otwierania nowych rachunków miesięcznie oscyluje wokół 140%. W stosunku do 2014 roku HFT Brokers odnotował dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków maklerskich i pięciokrotnie zwiększył liczbę posiadanych depozytów.

„Chcemy dostarczyć polskiemu inwestorowi narzędzia, które pomogą mu w pełni profesjonalnie poruszać się po rynku finansowym. To podejście oraz wysoka jakość obsługi w głównej mierze odpowiada za dobre przyjęcie oferty HFT Brokers przez rynek. Dzięki temu spółka zdobyła szereg branżowych nagród w tym roku” – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Rynek zauważył i zaczął szybko doceniać wyniki osiągane przez HFT Brokers. Tylko w tym roku dom maklerski uzyskał kilka niezwykle prestiżowych wyróżnień. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zaliczył HFT Brokers do grona liderów polskiego rynku kapitałowego nagradzając spółkę za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Z kolei Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” wyróżniła HFT Brokers statuetką Byki i Niedźwiedzie za najlepszą Platformę Foreksową Roku. Kolejnym sukcesem wartym odnotowania było zwycięstwo w ankiecie badającej poziom zadowolenia inwestorów z usług brokerów działających w Polsce. Ankieta przeprowadzona była wśród czytelników Gazety „Parkiet”. Średnia ocena wynosiła 3,5 gwiazdki a HFT Brokers uzyskał najwyższą punktację – 5 gwiazdek. Dodatkowo podczas tegorocznego kongresu inwestycyjnego FxCuffs w Krakowie, kapituła przyznała HFT Brokers kolejne nagrody, m.in. w kategorii Polski Broker Forex i Produkt Roku dla „HFT Robetero”.

„Nagrody przyznane w 2016 roku są nie tylko dla nas dumą, ale również wyzwaniem. To powoduje, że nie tylko wciąż chcemy sięgać po więcej, ale również potwierdza, że obrana przez nas strategia jest niezwykle skuteczna. Zapewniam, że to nie koniec naszych sukcesów w tym roku” – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

czytaj więcej...

31.05
2016
Warto się zastanowić nad polskimi akcjami

Tegoroczny Kongres „Parkietu” pod tytułem „Moje Pieniądze” odbył się 31 maja w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W debacie rozpoczynającej kongres zatytułowanej: „W co lokować dzisiaj oszczędności: akcje, obligacje,

Tegoroczny Kongres „Parkietu” pod tytułem „Moje Pieniądze” odbył się 31 maja w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W debacie rozpoczynającej kongres zatytułowanej: „W co lokować dzisiaj oszczędności: akcje, obligacje, nieruchomości …” udział wzięli eksperci z dziedziny finansów, ekonomii oraz praktycy biznesu.

Na pytania w co inwestować odpowiadali: Jana Niedźwiedź-Gliniecka – dyrektor departamentu klienta instytucjonalnego w HFT Brokers, Paweł Homiński – członek zarządu Noble Funds TFI, Konrad Augustyński – zarządzający TFI PZU, Przemysław Kwiecień – główny ekonomista XTB, Rafał Benecki – główny ekonomista ING Banku Śląskiego oraz Paweł Spławski – wiceprezes Banku Pocztowego. Debatę poprowadził Jan Morbiato.

Uczestnicy debaty wspólnie zgodzili się, że portfel inwestycyjny, zarówno dla detalicznego, jak i doświadczonego inwestora, powinien mieć teraz raczej defensywną strukturę. W przypadku inwestora przyzwyczajonego do lokat bankowych oznacza to stopniowe lokowanie części kapitału w polskie obligacje skarbowe (trzymane do wykupu) oraz obligacje korporacyjne.

– Istotnym wnioskiem z dzisiejszej debaty jest również to, że widzimy Klienta, chcemy zaspokoić jego potrzeby i spowodować, żeby zaczął inwestować na rynku kapitałowym i odszedł ze swoimi oszczędnościami od lokat bankowych. Obecnie rynek jest bardzo trudny i wymagający, aczkolwiek daje duże możliwości lokowania oszczędności w różne instrumenty od instrumentów bezpiecznych, poprzez akcje, po instrumenty znacznie bardziej skomplikowane dla Inwestora jakimi są na przykład fundusze inwestycyjne zamknięte. Te instrumenty mogą osiągać wysokie stopy zwrotu przy wykorzystaniu  ciekawych strategi inwestycyjnych  – powiedziała Jana Niedźwiedź-Gliniecka – dyrektor departamentu klienta instytucjonalnego w HFT Brokers.

Uczestnicy Kongresu mogli wziąć udziału w wielu innych ciekawych panelach dyskusyjnych poświęconych m.in. rynkowi obligacji korporacyjnych, pomysłom na „regularne” inwestowanie oszczędności Polaków oraz pomysłom na zachęcenie młodych Polaków do oszczędzania. Podczas Kongresu wręczane były również nagrody dla Kobiet rynku finansowego 2016 roku oraz dla największych, giełdowych płatników CIT.

Organizowany co roku Kongres „Parkietu” kierowany jest zarówno do czytelników „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, jak również do przedstawicieli kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw – zarządów, właścicieli i menadżerów działów finansowych, analityków, maklerów i indywidualnych inwestorów.

czytaj więcej...

17.05
2016
Od KDPW statuetka, pięć gwiazdek od Gazety Parkiet. HFT Brokers liderem

HFT Brokers została w tym miesiącu laureatem dwóch niezwykle prestiżowych nagród,  które odbijają się szerokim echem na rynku finansowym. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nagrodził statuetką HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

HFT Brokers została w tym miesiącu laureatem dwóch niezwykle prestiżowych nagród,  które odbijają się szerokim echem na rynku finansowym. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nagrodził statuetką HFT Brokers Dom Maklerski S.A. za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. W tym samym czasie czytelnicy dziennika „Parkiet Gazeta Giełdy” wyróżniki spółkę i przyznali aż pięć gwiazdek w najnowszej ankiecie badającej poziom zadowolenia z oferty podmiotów działających w segmencie Forex. To kolejno piąte i szóste prestiżowe wyróżnienie dla HFT Brokers w tym roku.

HFT Brokers otrzymał statuetkę za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 roku od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która została wręczona 12 maja 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Tegoroczna uroczystość Podsumowania Roku Giełdowego 2015 odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, a nagrody przyznawali organizator – GPW oraz partnerzy BondSpot i KDPW.

– Dzięki odpowiedniej dynamice wzrostu kluczowych wskaźników zostaliśmy docenieni i nagrodzeni przez KDPW w kategorii największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Rozwijamy się szybko, ale zgodnie z założeniami i realnym planem. W ciągu czterech kwartałów ubiegłego roku osiągnęliśmy dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków w porównaniu do roku poprzedniego – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Co więcej, spółka ponad pięciokrotnie zwiększyła sumę depozytów klientów. Średnia miesięczna dynamika otwierania nowych rachunków od początku działalności wyniosła około 140%. – Nasi Klienci są w stanie realizować obroty na poziomie blisko 4 mld USD. Ta nagroda to duże wyróżnienie i dodatkowe wzmocnienie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego. Jestem przekonany, że to nie koniec wyróżnień dla naszej firmy, a obecny rok zakończymy kolejnymi sukcesami – zaznacza.

Pięć gwiazdek od czytelników Gazety Parkiet

To nie jedyna w tym miesiącu nagroda przyznana HFT Brokers. Ponad miesiąc trwało głosowanie w ankiecie, dostępne na portalu dziennika parkiet.com. Najlepszych na rynku Forex udało się wyłonić 16 maja. Jakości usług oferowanych przez 12 biur maklerskich oceniło kilkanaście tysięcy użytkowników. Co ciekawe, średnia ocena wynosiła zaledwie 3,5 gwiazdki co tylko potwierdza przewagę HFT Brokers nad konkurencją.

Inwestorzy potwierdzili tym samym słuszność otrzymanych w tym roku przez HFT Brokers nagród od specjalistów rynku. Firma doceniana między innymi za wysoką jakość obsługi klientów, merytorykę udzielanych informacji i korzystne warunki transakcyjne, obsługuje obecnie prawie 5 tys. klientów. Rynek również chętnie docenił HFT Brokers. W tym roku spółka została nagrodzona statuetką Byków i Niedźwiedzi za najlepszą Platformę Foreksową Roku oraz otrzymała aż trzy nagrody podczas Kongresu Inwestycyjnego FxCuffs.

– Opinie klientów o naszych usługach zawsze są dla nas najważniejsze. Właśnie dlatego tytuł najlepszej platformy forexowej w Polsce, jest dla nas wyjątkowo nobilitujący. Potwierdzeniem naszej pozycji jest jednak nie tylko tych pięć gwiazdek, ale także pięć tysięcy obsługiwanych przez nas inwestorów  – tłumaczy Tomasz Uściński.

– Dynamiczny przyrost klientów, a co za tym idzie wartości depozytów oraz rosnące wolumeny transakcji utwierdzają nas w przekonaniu, że zarówno realizowana przez nas strategia rozwoju jak i kierunek pracy prawie stuosobowego zespołu HFT Brokers są słuszne i prowadzą nas do sukcesu. Jestem przekonany, że to nie ostatnie potwierdzenie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego – dodaje.

czytaj więcej...

16.05
2016
HFT Brokers z tytułem najlepszej polskiej platformy forexowej

Czytelnicy dziennika „Parkiet Gazeta Giełdy” przyznali HFT Brokers Dom Maklerski S.A. aż pięć gwiazdek w najnowszej ankiecie badającej poziom zadowolenia z oferty podmiotów działających w segmencie forex. Inwestorzy potwierdzili tym

Czytelnicy dziennika „Parkiet Gazeta Giełdy” przyznali HFT Brokers Dom Maklerski S.A. aż pięć gwiazdek w najnowszej ankiecie badającej poziom zadowolenia z oferty podmiotów działających w segmencie forex. Inwestorzy potwierdzili tym samym słuszność otrzymanych w tym roku przez HFT Brokers nagród od specjalistów rynku. Firma znana z HFT Robotero, innowacyjnego na skalę światową narzędzia, pozwalającego na błyskawiczne zawieranie transakcji inwestorom indywidualnym, obsługuje obecnie prawie 5 tys. klientów.

Najlepszych na rynku forex udało się wyłonić dzięki ankiecie dostępnej na portalu dziennika – parkiet.com przez ponad miesiąc. Jakości usług oferowanych przez 12 biur maklerskich oceniło kilkanaście tysięcy użytkowników. Co ciekawe, średnia ocena wynosiła zaledwie 3,5 gwiazdki co tylko potwierdza przewagę HFT Brokers nad konkurencją. To nie jedyna w tym roku nagroda przyznana HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – Spółka jest również zdobywcą statuetki Byków i Niedźwiedzi Gazety Giełdy Parkiet.

Pięć gwiazdek i pięć tysięcy klientów

– Opinie klientów o naszych usługach zawsze są dla nas najważniejsze. Właśnie dlatego tytuł najlepszej platformy forexowej w Polsce, jest dla nas wyjątkowo nobilitujący. Cały czas staramy się podnosić jakość naszej oferty, więc pochlebna ocena naszych działań jest wyjątkowym podziękowaniem za dotychczasową ciężką pracę – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

– Potwierdzeniem naszej pozycji jest jednak nie tylko tych pięć gwiazdek, ale także pięć tysięcy obsługiwanych przez nas inwestorów. Dynamiczny przyrost klientów, a co za tym idzie wartości depozytów oraz rosnące wolumeny transakcji utwierdzają nas w przekonaniu, że zarówno realizowana przez nas strategia rozwoju jak i kierunek pracy prawie stuosobowego zespołu HFT Brokers są słuszne i prowadzą nas do sukcesu. Jestem przekonany, że to nie ostatnie potwierdzenie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego – dodaje.

czytaj więcej...

13.05
2016
HFT Brokers nagrodzony przez Grupę KDWP

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. został nagrodzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Tegoroczna uroczystość Podsumowania Roku Giełdowego 2015 odbyła się w

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. został nagrodzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Tegoroczna uroczystość Podsumowania Roku Giełdowego 2015 odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, a nagrody przyznawali organizator – GPW oraz partnerzy BondSpot i KDPW. Jury nagrodziło liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w ubiegłym roku.

Podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2015 po raz kolejny nagrodzono firmy,
które w ubiegłym roku osiągnęły najlepsze wyniki i przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.

– Dzięki odpowiedniej dynamice wzrostu kluczowych wskaźników zostaliśmy docenieni i nagrodzeni przez KDPW w kategorii największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Rozwijamy się szybko, ale zgodnie z założeniami i realnym planem. W ciągu czterech kwartałów ubiegłego roku osiągnęliśmy dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej ponad pięciokrotnie zwiększyliśmy sumę depozytów naszych klientów. Średnia miesięczna dynamika otwierania nowych rachunków od początku działalności wyniosła około 140%. Nasi Klienci są w stanie realizować obroty na poziomie blisko 4 mld USD. Ta nagroda to duże wyróżnienie i dodatkowe wzmocnienie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego. Jestem przekonany, że to nie koniec wyróżnień dla naszej firmy, a obecny rok zakończymy kolejnymi sukcesami – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Wielokrotnie nagradzani

To nie jedyna nagroda przyznana dla HFT Brokers Dom Maklerski SA w tym roku. Firma została również szczególnie doceniona podczas tegorocznego Kongresu Inwestycyjnego FxCuffs. Kapituła przyznała jej aż trzy nagrody w kategoriach: Polski Broker Forex, Produkt Roku dla „HFT Robetero” oraz Kampania Marketingowa Roku. HFR Brokers jest również zdobywcą statuetki Byków i Niedźwiedzi Gazety Giełdy Parkiet.

Szczegółowe zestawienie nagrodzonych na stronie GPW.

czytaj więcej...

12.05
2016
High Speed Trading w zasięgu coraz większej liczby polskich inwestorów

Handel wysokich częstotliwości (ang. High Speed Trading) to obecnie inwestorska codzienność zwłaszcza w przypadku najbardziej zaawansowanych traderów i największych instytucji finansowych w rodzaju funduszy hedgingowych. Statystyki pokazują, że obecnie nawet

Handel wysokich częstotliwości (ang. High Speed Trading) to obecnie inwestorska codzienność zwłaszcza w przypadku najbardziej zaawansowanych traderów i największych instytucji finansowych w rodzaju funduszy hedgingowych. Statystyki pokazują, że obecnie nawet 70% obrotów generowanych na amerykańskich giełdach może być skutkiem działania systemów związanych z High Speed Trading. Obecnie dostęp do tego typu innowacji mają w coraz większym stopniu również inwestorzy indywidualni. Wbrew pozorom nie tylko zagranicą, ale również w Polsce – za sprawą HFT Robotero.

High Speed Trading zrewolucjonizował podejście do inwestowania. Wielkie profity z tego tytułu czerpały do tej pory głównie największe instytucje finansowe i śmietanka traderów. Obecne systemy oparte o High Speed Trading są również w zasięgu prywatnych inwestorów, od niedawna również w Polsce. W naszym kraju to novum, które z premedytacją wprowadziliśmy na rynek by go zrewolucjonizować i przetrzeć szlaki profesjonalnemu inwestowaniu – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Nowatorski produkt

HST polega na zawieraniu dużej liczby transakcji w jak najkrótszym czasie. W przypadku najnowocześniejszych rozwiązań realizacja zleceń przebiega w ciągu milisekund. To właśnie ten czynnik buduje przewagę inwestora w stosunku do uczestników rynku niekorzystających z tego typu rozwiązań. HFT Robotero to przykład systemu działającego w oparciu o HST i dedykowanego m.in. inwestorom indywidualnym. To pierwszy tego typu produkt na polskim rynku finansowym. Dzięki ścisłemu sprofilowaniu na potrzeby inwestora indywidualnego sam produkt jest nowatorski również w skali globalnej.

HFT Robotero umożliwia składanie zleceń na kilkaset odczytów makroekonomicznych w miesiącu oraz daje dostęp do danych finansowych z całego świata, w tym z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Kanady czy Chin. Pozwala to użytkownikowi-inwestorowi na natychmiastowe reakcje na kluczowe sytuacje rynkowe. HFT Robotero to produkt na bieżąco aktualizowany – najnowsze algorytmy transakcyjne i skrupulatna eliminacja wszelkich możliwych opóźnień w procesie zawierania transakcji wyróżniają go na tle konkurencyjnych narzędzi.

„Szereg innwowacji technicznych”

– Zorientowanie rozwiązania na inwestora indywidualnego wymusiło szereg innowacji technicznych i komunikacyjnych. Przede wszystkim system jest intuicyjny i umożliwia skuteczną realizację nawet najbardziej wyrafinowanych strategii inwestorskich. Sztab specjalistów od UX (user experience) zadbał, aby doświadczenie związane z obcowaniem inwestora z naszym rozwiązaniem spełniało najwyższe standardy. Komfort to obok wiedzy jeden z głównych sojuszników skutecznego inwestowania – dodaje Tomasz Uściński.

czytaj więcej...

12.05
2016
HFT Brokers zaoferuje swoim Klientom innowacyjną ofertę FIZ

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. rozpoczął nową działalność oferując certyfikaty w zamkniętych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez  Copernicus Capital TFI S.A. Ponadto jest jedynym oferującym certyfikaty HFT Algorytmiczny FIZ,  HFT Global

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. rozpoczął nową działalność oferując certyfikaty
w zamkniętych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez  Copernicus Capital TFI S.A. Ponadto jest jedynym oferującym certyfikaty HFT Algorytmiczny FIZ,  HFT Global Invest FIZ oraz HFT Akcji Amerykańskich FIZ. Ta nowa oferta dedykowana jest bardziej wymagającej grupie Klientów Domu Maklerskiego. Będzie stanowiła istotną część działalności HFT Brokers w nadchodzących latach. 

– Według danych Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanych w „Raporcie dotyczącym sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku”, od 2012 roku mamy do czynienia z dalszym wzrostem wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI. W wyniku tego trendu dwa lata temu zebrały one w Polsce blisko 238 mld PLN. Było to o ponad 12% więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Obserwując zwiększony popyt na inwestycje długoterminowe, stanowiące zabezpieczenie przyszłości polskich inwestorów zaczęliśmy rozważać wdrożenie do naszej oferty uzupełnienia i w tej dziedzinie finansów. Dlatego też dynamicznie rozwijamy usługę oferowania certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Segment ten uważam za rozwojowy, ze sporym potencjałem i wierzę, że będzie stanowił mocną gałąź działalności HFT Brokers w kolejnych latach – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Polityka aktywnego inwestowania

Celem HFT Global Invest FIZ jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury na rynku. Z kolei HFT Akcji Amerykańskich FIZ jest funduszem opierającym swoją politykę inwestycyjną na lokowaniu kapitału na dojrzałych giełdach w Stanach Zjednoczonych. Łączy najlepsze cechy funduszu akcyjnego i absolutnej stopy zwrotu. Nowatorski w swej polityce inwestycyjnej HFT Algorytmiczny FIZ powstał z myślą  o tych inwestorach, którzy wierzą w politykę aktywnego inwestowania w oparciu o wskazania automatycznych strategii inwestycyjnych, tworzonych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naukowców z różnych dziedzin nauki. Dzięki stosowaniu wielu różnych strategii fundusz ten dywersyfikuje wyniki i uniezależnia osiągane stopy zwrotu od koniunktury tylko na jednym rynku.

Jeden z wiodących domów maklerskich

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego przychody towarzystw funduszy inwestycyjnych, które w 2014 roku wyniosły 2.851.328 tys. PLN, były o 7,91% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższa dynamika wzrostu przychodów, przy niewielkim wzroście kosztów, pozwala osiągnąć poprawę wyników finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W 2014 roku ich suma wyniosła ponad 498 mln PLN i była o około 14% wyższa niż w 2013 roku. Co więcej wówczas zyski wypracowała większa liczba towarzystw niż w roku poprzednim. Ponadto w roku, w którym został opublikowany raport Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła kolejnych 4 zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

– Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych tworzą ofertę FIZ, aby pomóc bardziej wymagającym klientom, w większym stopniu skłonnym do podejmowania wyzwań i oczekującym zysków w dłuższym terminie. To z kolei pozwala odpowiedzieć na potrzeby części klientów HFT Brokers, którzy traktują inwestycje jako długoterminową możliwość osiągania wymiernych korzyści. Myślę, że za obecnym pakietem oferowanych certyfikatów niebawem pojawią się kolejne. Jako jeden z wiodących domów maklerskich prowadzimy działalność na wielu płaszczyznach. Dlatego też nie przestaniemy rozwijać nowej w naszym portfelu oferty certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Mogę zdradzić, że już prowadzimy rozmowy z bardzo interesującymi podmiotami na tym rynku – dodaje Tomasz Uściński.

czytaj więcej...

09.05
2016
Zainwestuj w wiedzę, która zaprocentuje. Szkolenia HFT Brokers

W drugiej połowie maja odbędą się warsztaty przeznaczone zarówno dla doświadczonych inwestorów oraz tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z rynkiem Forex. Analitycy firmy HFT Brokers podczas webinariów spotkają

W drugiej połowie maja odbędą się warsztaty przeznaczone zarówno dla doświadczonych inwestorów oraz tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z rynkiem Forex.

Analitycy firmy HFT Brokers podczas webinariów spotkają się z inwestorami z całej Polski. Na szkoleniach zainteresowani dowiedzą się między innymi o teorii Fal Elliotta, psychologii tradingu, rynku walutowym czy analizie wykresu cen.

Dwa etapy

Pierwszy etap zajęć z zakresu pojęć podstawowych rozpocznie się 16 maja o godz. 18 i zakończy się 19 maja. II etap dla zaawansowanych rozpocznie się 23 maja i potrwa do 30 maja.

Każdy z uczestników, który weźmie udział w podstawowych szkoleniach, otrzyma certyfikat domu maklerskiego HFT Brokers. Zainteresowani mogą również założyć rachunek rzeczywisty i rozpocząć inwestowanie na profesjonalnym rynku pod okiem fachowców. Na koniec szkoleń uczestnicy odbiorą roczną prenumeratę magazynu inwestorów indywidualnych FXMag.

Szkolenia

HFT Brokers stara się stworzyć każdemu inwestorowi odpowiednie warunki, dzięki którym będzie mógł w łatwy i przystępny sposób skorzystać z darmowej bazy edukacyjnej. W tym celu stale rozwija treści szkoleniowe, w których może każdy wziąć udział. Składają się na nie liczne przewodniki wideo, szkolenia internetowe oraz praktyczne artykuły. Materiały poświęcone są między innymi takim tematom jak podstawy rynku Forex, obsługa platform transakcyjnych czy sposoby składania zleceń i transakcji. Inwestorzy, posiadający już doświadczenie, mogą poszerzać swoje horyzonty inwestycyjne o nowe spojrzenie na analizę rynku, poznanie psychologii inwestowania czy najciekawszych systemów transakcyjnych.

Na szkolenia można zapisać się pod TYM linkiem.

czytaj więcej...

29.04
2016
Uczestnicy Akademii Giełdowej odebrali nagrody i certyfikaty

Eksperci HFT Brokers po raz kolejny dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas XII edycji Akademii Giełdowej. Projekt umożliwiał pozyskanie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej inwestowania oraz rynku kapitałowego. Uczestnicy

Eksperci HFT Brokers po raz kolejny dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas XII edycji Akademii Giełdowej.

Projekt umożliwiał pozyskanie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej inwestowania oraz rynku kapitałowego. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Inwestowali między innymi w kontrakty na indeksy giełdowe. Dodatkowo odbyło się 6 wykładów oraz 2 warsztaty, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się eksperci, m. in. z HFT Brokers oraz inwestorzy indywidualni.

Innowacyjny projekt

Po zakończeniu cykli wykładów oraz warsztatów odbył się test końcowy, sprawdzający stan wiedzy uczestników. Zwieńczeniem spotkań była uroczysta gala podczas której rozdane zostały nagrody rzeczowe, certyfikaty oraz praktyki studenckie w znanych domach maklerskich.

Akademia Giełdowa XII to innowacyjny projekt, którego celem jest propagowanie i poszerzanie wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu. Organizatorem było Studenckie Koło Naukowe „Klub Inwestora” działające w Szkole Głównej Handlowej, natomiast partnerem był HFT Brokers.

czytaj więcej...

28.04
2016
HFT Brokers wspiera młodych

  Dom maklerski HFT Brokers stawia na rozwój i edukacje swoich klientów i równie chętnie wspiera też ludzi młodych. W tym roku ruszyła już kolejna edycja organizowanego przez firmę konkursu

 

Dom maklerski HFT Brokers stawia na rozwój i edukacje swoich klientów i równie chętnie wspiera też ludzi młodych. W tym roku ruszyła już kolejna edycja organizowanego przez firmę konkursu ProjetTrader, w której nagrodą jest staż w HFT Brokers. Firma jest również partnerem Studenckiego Koła Naukowego- Klub Inwestora, Szkoły Głównej Handlowej. W tym roku koło zorganizowało cykl wykładów i szkoleń „Focus on Forex”, a 18-29 kwietnia odbyła się kolejna edycja Akademii Giełdowej, której celem było propagowanie i poszerzanie wiedzy o rynkach kapitałowych i inwestowaniu.

Konkursy organizowane przez potencjalnych pracodawców, w których uczestnicy mają szanse rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć ciekawe nagrody cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. W zorganizowanym przez HFT Brokers konkursie ProjectTrander, uczestnicy handlowali w czasie rzeczywistym na platformie, która odtwarza przebieg notowań instrumentów finansowych w jakim funkcjonują profesjonalni traderzy. Dodatkowo przez cały okres trwania i po zakończeniu konkursu firma zapewnia profesjonalne szkolenia z zakresu tradingu.

9 czerwca rozdanie nagród

Inwestowanie w młodych zdolnych ludzi i obserwowanie ich sukcesów daje niezwykłą satysfakcję. W konkursie ProjectTrander uczestnicy mogli nauczyć się mechanizmów rynkowych, a niektórzy nawiązać współpracę z firmą. Dwóch najlepszych uczestników odbędzie dwumiesięczny płatny staż w Departamencie Zarządzania Pozycją w  HFT Brokers, a za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest jeszcze nagroda dodatkowa – iPad mini. Najlepsze koło naukowe otrzyma natomiast 2000 zł. Rozdanie nagród nastąpi 9 czerwca.

Przy wsparciu HFT Brokers koło naukowe Klub Inwestora z powodzeniem realizuje kolejne cykle wykładów i szkoleń z zakresu rynków walutowych „Focus on Forex”, oraz rozwija swój innowacyjny projekt Akademia Giełdowa. Co roku uczestniczą w nim studenci wyższych uczelni z całej Polski oraz firmy z branży inwestycyjnej i instytucje publiczne, a jego celem jest propagowanie i poszerzanie wiedzy o rynkach kapitałowych i inwestowaniu.

czytaj więcej...

13.03
2016
Czarny koń polskiego rynku Forex

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. dzięki osiąganym wynikom i dynamice wzrostu staje się jednym z czołowych graczy polskiego rynku Forex. W stosunku do 2014 roku firma odnotowała dziesięciokrotny przyrost liczby

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. dzięki osiąganym wynikom i dynamice wzrostu staje się jednym z czołowych graczy polskiego rynku Forex. W stosunku do 2014 roku firma odnotowała dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków maklerskich i pięciokrotnie zwiększyła liczbę depozytów. Średnia miesięczna liczba aktywnych klientów to 70%, a dynamika otwierania nowych rachunków oscyluje wokół 140%.

– Rozwijamy się szybko, ale zgodnie z założeniami i realnym planem. Stabilne przychody
i atrakcyjne wprowadzenie naszych usług zaowocowało bardzo dobrymi wynikami w 2015 roku. W ciągu czterech kwartałów ubiegłego roku osiągnęliśmy dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków w porównaniu do roku poprzedniego, oraz ponad pięciokrotnie zwiększyliśmy sumę depozytów naszych klientów. Średnia miesięczna dynamika otwierania nowych rachunków od początku działalności wyniosła około 140% – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Rynek Forex i domów maklerskich to rynek trudny, a mimo to marka ta bardzo dobrze sobie na nim radzi zdobywając kolejne nagrody.

Nagrody dla HFT Brokers

– Dzięki istotnej dynamice wzrostu kluczowych wskaźników zostaliśmy uhonorowani statuetką Byków i Niedźwiedzi Gazety Giełdy Parkiet. Jako zdobywcy statuetki znaleźliśmy się w elitarnym gronie największych spółek giełdowych – dodaje.

HFT Brokers został również doceniony podczas tegorocznego Kongresu Inwestycyjnego FxCuffs. Kapituła przyznała firmie aż trzy nagrody w kategoriach: Polski Broker Forex, Produkt Roku dla „HFT Robetero” oraz Kampania Marketingowa Roku.

– Czternaście miesięcy od uruchomienia marki HFT Brokers Dom Maklerski S.A. udało nam się osiągnąć naprawdę wiele. W tym roku cieszymy się z aż trzech statuetek FxCuffs. W 2015 roku otrzymaliśmy w tym samym plebiscycie jedną, ale również dla nas ważną nagrodę – w kategorii „Blog Roku” zwyciężył Daniel Kostecki, analityk rynków finansowych HFT Brokers i znakomity komentator otaczającej naszą branżę rzeczywistości. Dzielenie się wiedzą z naszymi klientami jest dla nas kwestią kluczową, ponieważ chcemy, aby w pełni świadomie zarządzali oni swoimi aktywami. To jest bardzo ważne, dla podmiotu, który chce realizować długoterminową strategię zdobywania nowych obszarów rynku w Polsce – wyjaśnia prezes.

czytaj więcej...

12.03
2016
Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers w ogniu pytań

Na początku chcę Panu pogratulować objęcia funkcji Prezesa Zarządu. Pierwsze pytanie jest niewygodne, ale zadam je: zamknęliście pierwszy rok działalności i w kolejny wchodzicie z metamorfozą kadry na tak na

Na początku chcę Panu pogratulować objęcia funkcji Prezesa Zarządu. Pierwsze pytanie jest niewygodne, ale zadam je: zamknęliście pierwszy rok działalności i w kolejny wchodzicie z metamorfozą kadry na tak na kluczowym stanowisku – skąd te zmiany?

Bardzo dziękuję. To prawda – ten rok zaczęliśmy między innymi od zmian w zespołach zarządzających, ale nie są one dla nas żadnym zaskoczeniem i wynikają z wcześniej przyjętych planów dalszego rozwoju HFT Brokers. Rok 2016 wiąże się też z ambitnymi planami HFT Group S.A., która jest spółką matką HFT Brokers, a to z kolei było przyczyną rezygnacji z zarządu Tomasza Rulki, który jest obecnie przewodniczącym rady nadzorczej HFT Group S.A. Ta konkretna zmiana była uzasadniona faktem, że ukierunkowanie Jego aktywności i czasu na rzecz rozwoju HFT Group przełoży się na mocniejsze wsparcie dla HFT Brokers, w tym przypadku jako doradcy zarządu między innymi w kontekście planowania działań strategicznych dla Spółki. Z kolei objęcie przeze mnie funkcji prezesa HFT Brokers to naturalna konsekwencja mojej dotychczasowej obecności i dokonań w firmie, w której jestem od 2014 r., czyli od jej powstania. Współtworząc Spółkę jako HFT Brokers praktycznie od początku bardzo dobrze poznałem wszystkie aspekty działalności, rozumiem oczekiwania naszych klientów, realia zmieniającego się rynku oraz otoczenie: tak regulacyjne, jak i konkurencyjne.

Kolejny rok to zapewne kolejne wyzwania, zanim jednak przejdziemy do 2016 roku, jakie cele udało wam się zrealizować w 2015?

Ubiegły rok stał pod znakiem rozwoju oferty w zakresie FX efektem czego nasi klienci mają do wyboru sześć elastycznych i zróżnicowanych pakietów, których zakres odpowiada ich preferencjom i stopniowi doświadczenia inwestycyjnego. Z jednej strony poprzez instrumenty typu CDF w modelu Non Dealing Desk oferujemy dostęp do rynku FX, indeksów giełdowych, surowców oraz akcji giełd światowych (w najszerszym pakiecie Active NDD Multi Equity oferujemy dostęp do prawie 600 instrumentów bazowych). Z drugiej zaś w Pakietach STP działamy w oparciu o płynność dla najpopularniejszych par walutowych, dostarczaną przez największe banki. Oczywiście wciąż rozwijamy nasz flagowy produkt, jakim jest HFT Robotero, umożliwiający niskolatencyjny trading w oparciu o odczyty danych makroekonomicznych i obecnie jesteśmy w fazie końcowej trwających od kliku miesięcy testów HFT Robotero 2.0. Efektem wprowadzenia nowej wersji tego systemu będzie jeszcze lepszy komfort obsługi i jeszcze lepsza egzekucja zleceń, która ma kluczowe znaczenie w momentach dużej zmienności. Kolejnym istotnym elementem, który w zasadzie na stałe wpisany jest w strategię rozwoju HFT Brokers to stały rozwój technologii, który chociaż niewidoczne na zewnątrz, gwarantują bezpieczeństwo i jakość realizowanych transakcji. Wiemy, że rozwiązania, jakie stosujemy są nowatorskie nawet w skali światowej, a na pewno niespotykane dotąd w Polsce – sami mówią o tym nasi dostawcy, potwierdzając, że HFT Brokers jest pierwszym odbiorcą ich rozwiązań w Polsce. Uważam, że nasze systemy IT możemy bez kompleksów porównać pod kątem wydajności i bezpieczeństwa do bardzo rygorystycznych rozwiązań technologicznych stosowanych w bankach. Ale rynek instrumentów pochodnych FX to niejedyny element naszej działalności. W ostatnim kwartale ubiegłego roku rozpoczęliśmy nową działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanych przez Copernicus Capital TFI S.A., gdzie jesteśmy jedynym oferującym certyfikaty HFT Global Invest FIZ, HFT akcji amerykańskich FIZ oraz HFT Algorytmiczny FIZ. Chcąc krótko przedstawić charakterystykę funduszy powiem, że tworzeniu HFT Global Invest FIZ przyświecała idea zaproponowania polskim inwestorom funduszu, którego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku między innymi akcji, obligacji i surowców. Z kolei HFT akcji amerykańskich FIZ opiera się na lokowaniu kapitału na dojrzałych rynkach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, łącząc najlepsze cechy funduszu akcyjnego i absolutnej stopy zwrotu. HFT algorytmiczny FIZ powstał z myślą zaproponowania klientom rozwiązań stosowanych od lat przez zarządzających w funduszach hedgingowych poprzez politykę aktywnego inwestowania w oparciu o wskazania automatycznych strategii inwestycyjnych, tworzonych na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin nauki. Zatem dzięki stosowaniu wielu różnych strategii fundusz dywersyfikuje wyniki i uniezależnia osiągane stopy zwrotu od koniunktury tylko na jednym rynku. Segment zamkniętych funduszy uważam za bardzo interesujący, ze sporym potencjałem, ale również bardzo wymagający – przede wszystkim pod względem czasu potrzebnego na zbudowanie odpowiednich wyników historycznych. Tym niemniej chcemy się rozwijać również w tym zakresie i właśnie zrobiliśmy pierwszy krok. Dla mnie, potwierdzeniem, że prawidłowo wybraliśmy kierunek rozwoju HFT i dobrze realizujemy naszą strategię, są wyróżnienia jakie udało nam się zdobyć. Z całą pewnością za najważniejsze z nich należy uznać już po raz 22. uhonorowanie statuetką Byków i Niedźwiedzi Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet elity rynku kapitałowego. W dniu 10 marca br., w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, HFT Brokers otrzymało tę prestiżową nagrodę w kategorii „Platforma foreksowa”. To jedno z najważniejszych dla nas wyróżnień – co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, nagroda została przyznana przez Redakcję najważniejszego dla polskiego rynku kapitałowego dziennika Gazeta Giełdy Parkiet. Drugi powód, to fakt, że HFT Brokers jako zdobywca statuetki, znalazł się w elitarnym gronie największych spółek giełdowych, takich jak PKN Orlen S.A., CD Projekt S.A. i Bytom S.A., oraz instytucji finansowych, w tym OFE PZU Złota Jesień, Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czy dom maklerski PKO BP. Drugim wydarzeniem był odbywający się w dniach 11 – 12 marca br. w Krakowie największy kongres inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej – FxCuffs 2016, podczas którego uhonorowano instytucje finansowe oraz najważniejsze dla rynku FX osoby. W pierwszym i drugim etapie o nominacji decydowało otwarte głosowanie Internautów. W ten sposób wyłoniona została grupa pięciu nominowanych w każdej kategorii. W trzecim etapie Kapituła, w skład której wchodzą najznakomitsze postaci polskiego i światowego rynku walutowego, wyłoniła zwycięzców w każdej kategorii. Wielka Kapituła swoją decyzją przyznała HFT Brokers Dom Maklerski S.A. aż trzy statuetki w kategoriach: Polski Broker Forex, Produkt Roku HFT Robotero oraz Kampania marketingowa.

Największa porażka w roku 2015?

Tylko trzy statuetki na FxCufss! (śmiech – przyp. red.). A tak poważnie, trudne pytanie, ale tak jak w każdym biznesie – mamy sukcesy, ale są również rzeczy, których nie udało nam się zrealizować. Dlatego wolałbym nie mówić o porażkach, bo takich raczej nie było. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem (śmiech – przyp. red.). Jedynym zarzutem jaki sam sobie mógłbym postawić to fakt, że nie udało nam się wdrożyć wszystkich planów, jakie mieliśmy na 2015 r. – przede wszystkim w zakresie poszerzania oferty związanej z narzędziami, które w codziennym inwestowaniu z pewnością stanowiłyby istotne wsparcie dla naszych klientów. Ale oczywiście wciąż nad nimi pracujemy i jestem przekonany, że 2016 rok będzie dobrym czasem dla naszych klientów i uda nam się ich zaskoczyć nowatorskimi pomysłami już wkrótce.

Głównym hasłem reklamowym HFT było, a w zasadzie cały czas jest „Traderzy dla Traderów”. Jakie recenzje otrzymujecie bezpośrednio od klientów?

Hasło HFT Brokers stworzony przez „Traderów dla Traderów” nie jest jedynie sloganem marketingowym. Staram się o tym mówić przy każdej okazji, bo dla mnie i dla całego zespołu znaczące jest utożsamianie się z pewnymi uniwersalnymi wartościami, ważnymi dla każdego inwestora. To przede wszystkim transparentność w działaniu, uczciwość, otwartość w podejściu do problemów i trudności, które są przecież stałym elementem naszej rzeczywistości i poczucie bezpieczeństwa w każdym aspekcie współpracy. Podejmując każdą decyzję zawsze zadaję sobie pytanie, jak wpłynie ona na nasze relacje z klientami, oraz czy efekty naszych działań będą ocenione pozytywnie, czy jednak negatywnie. Czy to, co robimy, daje klientom bardzo konkretną wartość dodaną, niedostępną w propozycji naszej konkurencji. Staramy się również wsłuchiwać w opinie i głosy odbiorców naszych usług i za każdym razem kiedy trafiają do nas opinie o tym, że coś możemy zrobić lepiej, staramy się to poprawiać. Nie chcę być gołosłowny, dlatego jako przykład podam wycofanie się z modelu malejącej prowizji w pakietach stp. Wprowadzenie naliczania prowizji według zasady, że im większy obrót, tym niższa prowizja miało charakter swoistego testu, jak taka konstrukcja prowizji przyjmie się na polskim rynku i wśród klientów detalicznych. Wzorowaliśmy się tutaj na modelach obowiązujących na profesjonalnych rynkach, gdzie brokerzy płacąc prowizję za obrót do swoich dostawców płynności działają w oparciu o malejące stawki prowizyjne. Po niespełna roku, obserwując spadek obrotów w modelu STP, mieliśmy już pewność, że nasza propozycja się nie przyjęła dlatego w ostatnich tygodniach wróciliśmy do stałej stawki prowizji 0.0025% bez względu na zrealizowany obrót, bo zrozumieliśmy, że nasi klienci wyraźnie właśnie tego oczekują. Zatem potrafimy słuchać, przyznać się do błędu, a co najważniejsze naprawić go. Jestem przekonany, że taki dialog z inwestorami jest korzystny dla wszystkich. Potwierdzeniem, że warto być otwartym, są wyniki ankiety, jaką przeprowadziliśmy wśród naszych klientów październiku ubiegłego roku. Podsumowanie badania było zaskakujące dla nas samych, bo około 97 procent ankietowanych deklarowało pozytywną ocenę naszych działań i oferty, a za główne powody wyboru, podając korzystne warunki transakcyjne oraz fakt, że jesteśmy polskim domem maklerskim. Dla mnie szczególnie ważny jest ten ostatni – wielu klientów powierzając swoje środki zagranicznym, często niewłaściwie zweryfikowanym brokerom, pozbawia się bardzo ważnej ochrony prawnej wynikającej z faktu, że HFT Brokers jako polski dom maklerski objęty jest nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu, że umowy skonstruowane są zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, a na straży praw klientów jako konsumentów stoi urząd ochrony konkurencji i konsumentów, zaś przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z polską ustawą i pod kontrolą generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Przykładów bezdyskusyjnych korzyści związania się z polskim domem maklerskim mógłbym mnożyć i mnożyć, ale o mojej racji niech świadczą wszystkie problemy klientów, którzy po 15 stycznia 2015 roku do dzisiaj walczą z niewłaściwie rozliczonymi transakcjami. Bardzo im współczuję i zachęcam wszystkich polskich inwestorów do korzystania z dobrodziejstw polskich domów maklerskich – niezależnie od tego czy będzie to HFT Brokers, czy inny broker, bo dbałość o uniwersalne wartości takie jak bezpieczeństwo i zaufanie, powinno być celem nadrzędnym wszystkich polskich instytucji finansowych.

Jeżeli chodzi o ofertę, a przede wszystkim wachlarz dostępnych instrumentów, czy w 2016 inwestorzy doczekają się jej poszerzenia?

Obecnie nasza oferta to sześć bardzo elastycznych pakietów, dostosowanych do możliwości kapitałowych i doświadczenia inwestycyjnego naszych klientów. Pakiet Active STP zawiera około 30 kontraktów CFD na główne pary walutowe, z kolei najbardziej rozbudowany Pakiet Active Multiequity daje możliwość handlu na prawie 600 instrumentach. Zatem jest w czym wybierać. Dlatego ten rok chcemy postawić pod znakiem budowania jeszcze lepszej jakości obsługi zleceń, szybkości realizacji, bezpieczeństwa – przede wszystkim w obszarze infrastruktury IT. Chociaż działania te nie są może tak spektakularne, jako wprowadzenie kolejnego pakietu, ale z kolei wprost przekładają się na codzienność każdego tradera. Co nie zmienia faktu, że obecnie jesteśmy na finiszu kilku projektów, którymi mamy nadzieję pozytywnie zaskoczyć rynek. Oczywiście nie mogę mówić o wszystkim, ale jako przedsmak wspomnę o tym, co wydarzyło się dosłownie w ciągu kilku ostatnich tygodni. Mam na myśli nasz najnowszy portal informacyjny HFT News, w którym bez konieczności rejestracji, pozostawiania danych osobowych, każdy będzie mógł otrzymywać metodą push wraz z powiadomieniami na pulpicie komputera codziennie najważniejsze newsy rynkowe, które pogrupowane są takie kategorie jak: hot news, wiadomości napływające z instytucji za całego świata, z banków centralnych, publikacje danych makro. Wszystko to z możliwością filtrowania i co najważniejsze – w języku polskim. Zależało nam na przygotowaniu czegoś na kształt twittów – w kilkudziesięciu znakach przekazać to, czym żyje globalny rynek finansowy. Wystarczy uruchomić stronę www.hftbrokers. pl/news/ i sprawdzić, że proste rozwiązania możemy zrobić jeszcze lepiej i w wygodniejszej formie.

Funkcjonujecie w dwóch modelach przetwarzania zleceń: Market Making oraz STP. Który z nich jest lepszy dla inwestora początkującego, a który dla zaawansowanego gracza?

Dobrze, że pytasz, bo to dobra okazja, żeby wyjaśnić na czym polegają różnice między wymienionymi modelami. Bardzo irytują mnie reklamy brokerów, działających rzekomo w modelu ECN lub STP, wprowadzających w błąd swoich klientów, mówiąc, że broker nie jest stroną transakcji, i pomiędzy nim, a klientem, nie ma konfliktu interesów. Wyjaśniając, zgodnie z zakresem licencji na prowadzenie działalności maklerskiej i zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi domy maklerskie mogą przyjmować i przekazywać do realizacji zlecenia swoich klientów oraz wykonywać zlecenia swoich klientów. Przyjmowanie i przekazywanie w Polsce związane jest głównie z obrotem na rynku giełdowym z udziałem izby rozliczeniowej (w naszym przypadku w KDPW CCP). Z kolei transakcje na rynku pozagiełdowym OTC, w tym w zakresie kontraktów CFD FX, na indeksy, surowce, itp., wiążą się z usługą wykonywania zleceń. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób, czytając umowę ze swoim brokerem – jakiego zakresu ona dotyczy. Nie chcę tutaj posługiwać się często skomplikowaną i twardą argumentacją prawną, chcę jedynie zaznaczyć, że broker, który zawiera z klientem umowę na wykonywanie zleceń, czyli praktycznie 100 procent umów stosowanych przez domy maklerskie FX, z prawnego punktu widzenia zawsze jest drugą stroną transakcji dla klienta. Fakt, że broker zawsze jest drugą stroną transakcji z automatu może powodować powstanie konfliktu interesów – każdego brokera, w tym HFT Brokers. Oczywiście naszym zadaniem jest zarządzanie tym konfliktem w taki sposób, aby nie wpływał on na poziom bezpieczeństwa klienta. To zadanie wynika wprost z całego szeregu aktów prawnych – począwszy od europejskiej dyrektywy MiFID która nakłada na domy maklerskie szczególne i bardzo restrykcyjne obowiązki w zakresie ochrony interesów swoich klientów, przez krajowe rozporządzenia, aż po wewnętrzne procedury każdego domu maklerskiego. Tutaj, my wszyscy, jako polscy brokerzy, jesteśmy pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, której ustawowym zadaniem jest ochrona interesów klienta instytucji finansowej. Dodatkowo, każdy klient przed zawarciem umowy powinien zapoznać się w szczególności z zasadami polityki realizacji zleceń, charakterystyką instrumentów finansowych, informacjami o wszystkich ryzykach związanych z inwestowaniem – wszystko to po to, żeby zminimalizować skutki owego konfliktu interesów. Z kolei, jeśli się pojawią jakieś nieprawidłowości we współpracy z brokerem, klient w oparciu o krajowe przepisy, ma bardzo konkretne i twarde argumenty do dyskusji z brokerem, ze zgłoszeniem swojej reklamacji do KNF i rzecznika finansowego włącznie. Ale wracając do modelu biznesowego – w oparciu o nasze przepisy, w Polsce model ECN jest niemożliwy do wprowadzenia w 100 procentach. Natomiast mamy bardzo dobrze rozpoznany model STP, który w dużym skrócie polega na tym, że klient składa zlecenie do swojego brokera. Z kolei broker parametry takiego zlecenia uzgadnia ze swoim dostawcą płynności – bankiem lub innym brokerem, najczęściej zagranicznym. Jeśli dostawca płynności potwierdzi gotowość zrealizowania takiej transakcji z domem maklerskim klienta, to dochodzi do niej, a następnie broker potwierdza taką transakcję ze swoim klientem. Czyli mamy do czynienia z następującymi elementami realizacji zlecenia: klient – broker – dostawca płynności – broker – klient. Oczywiście wszystko to dzięki bardzo zaawansowanym technologiom odbywa się w tysięcznych sekundy i w sposób niezauważalny dla klienta. Proszę zwrócić uwagę, że ostateczną ceną realizacji zlecenia klienta jest cena podana przez dostawcę płynności, co oczywiście może powodować ryzyko poślizgów cenowych – zwłaszcza na zmiennym rynku lub zmiany ceny wynikającej z ograniczonej płynności (w takich warunkach dostawcy płynności często rozszerzają spready). I ta okoliczność jest kluczowa w odpowiedzi na zadane pytanie. Otóż jeśli klienci chcą mieć poczucie, że każde ich zlecenie trafia na szerszy rynek, wykraczający poza brokera, z którym współpracują, to oczywiście dla ich komfortu psychicznego mogą wybrać model stp. Jednak ceną jaką często płacą za ten wybór, to zmienne warunki narzucane przez sam rynek, w tym przez dostawców płynności, ponieważ to ich ceny są cenami transakcyjnymi dla klienta. Sam widzisz, że taki model realizacji transakcji wymaga od klienta bardzo konkretnej świadomości, która powinna wynikać z większego doświadczenia. Z kolei model Market Makingu, w którym broker w oparciu o ceny rynkowe realizuje zlecenia klienta bez konieczności zawierania takiej samej transakcji z dostawcą płynności, jest znacznie prostszy i bezpieczniejszy dla klienta, który nie jest narażony na tak duże ryzyko poślizgów cenowych czy nawet wręcz odrzuceń zleceń. Rozumiem, że czasy rynku FX z agresywnymi dealerami polującymi na stop lossy klientów to mit powszechnie pokutujący w naszej świadomości, również podsycany przez niektórych brokerów, ale sam fakt bardzo silnych regulacji prawnych, zwłaszcza w zakresie podawania klientowi ceny rynkowej, dzisiaj wyklucza takie zachowania – przynajmniej jeśli chodzi o polskie domy maklerskie.

Jeżeli nie jest to tajemnicą, jakim wolumenem obrotu hft może się pochwalić po roku działalności?

To żadna tajemnica – obecnie nasi klienci są w stanie realizować miesięcznie obroty na poziomie około 4 mld USD. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim kwartalnym podsumowaniu Finance Magnates, w zestawieniu największych podmiotów, znalazł się broker realizujący obroty na 7 mld USD – to po kilkunastu miesiącach od startu HFT Brokers, nie mamy się czego wstydzić. Z takimi wartościami średni obrót per rachunek to około 1,5 mln USD. Dla porównania, wg. tego samego źródła średni obrót dla FXCM (nr 1 w zestawieniu) to 1,71 mln per rachunek. Jednak uważam, że w naszym przypadku warto przede wszystkim skupić się na dynamikach wzrostu kluczowych wskaźników efektywności. Za przykłady mogę podać następujące fakty: w całym 2015 r. udało nam się osiągnąć dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków w stosunku do stanu na koniec 2014 r. Jeśli chodzi o sumę depozytów środków klientowskich, to wartość z końca 2014 r. powiększyliśmy ponad pięciokrotnie. Jeśli zaś chodzi o średnią miesięczną dynamikę otwierania nowych rachunków od początku działalności to oscyluje ona wokół 140%, co oznacza, że średnio w każdym miesiącu pozyskujemy o 40% więcej klientów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Podobny wskaźnik udaje nam się utrzymywać jeśli chodzi o depozyty netto, co oznacza, że w każdym miesiącu pozyskujemy również o 40% więcej depozytów netto w porównaniu z miesiącem poprzednim. Również to, co nas cieszy, to wskaźnik aktywności klientów, który mierzony zmianą salda na rachunkach klientów i aktywnością transakcyjną, wynosi średnio 70%, co oznacza, że w każdym miesiącu tylko 30% naszych klientów nie wykazuje żadnej aktywności transakcyjnej. Zatem takie dane faktycznie pokazują, że rozwijamy się bardzo dynamicznie i jeśli chodzi o nową akwizycję w mojej opinii możemy mówić o HFT Brokers, jako o liderze na polskim rynku.

Jak oceniacie ostatnie zalecenia knfu z grudnia 2015 roku? Które z nich wpłyną na rynek pozytywnie, a które ograniczą jego rozwój?

Oczywiście bardzo popieramy wszystkie działania, których efektem będzie poprawa bezpieczeństwa naszych klientów oraz stabilności sektora firm inwestycyjnych. Tutaj faktycznie należy przyznać, że komisja nadzoru finansowego jest bardzo aktywna i w bardzo zaangażowany sposób proponuje nowe rozwiązania zmierzające do stałego podnoszenia standardów rynkowych. Dodatkowo, wszelkie propozycje nowych zmian stwarzają okazje do szerszej dyskusji na temat kształtu krajowego sektora inwestycyjnego – co oczywiście uważam za bardzo pożądaną okoliczność. W grudniu 2015 r. Komisja zaproponowała Projekt wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych, których celem miałoby być wprowadzenie dodatkowych regulacji, obejmujących swoim działaniem polskie firmy inwestycyjne. Jest to dokument oficjalny, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Komisji i który swoją tematyką obejmuje bardzo szeroki zakres działalności krajowych domów maklerskich działających na rynku OTC – od działalności rady nadzorczej, aż po uregulowanie działań marketingowych firm inwestycyjnych. Warto w tym miejscu przytoczyć dwa fakty: w Polsce funkcjonują 54 domy maklerskie, działające w oparciu o krajową licencję, z czego kilkanaście aktywnie oferuje instrumenty rynku OTC. Ale obok polskich podmiotów, na naszym rynku zarejestrowanych jest ponad 1800 zagranicznych firm inwestycyjnych, które – co bardzo ważne – są wyłączone spod nadzoru KNF i podlegają swojemu lokalnego nadzorcy poza granicami RP. W tej chwili prowadzimy dyskusję w ramach Izby Domów Maklerskich, w której zrzeszone jest HFT Brokers, na temat tego jak wprowadzać nowe rozwiązania regulacyjne tak, aby objęły one swoją ochroną wszystkich klientów firm inwestycyjnych działających w Polsce, bez względu na siedzibę oraz fakt czy firma inwestycyjna działa na rynku OTC, czy oferuje swoim klientom inne usługi. Widzimy bowiem pewne zagrożenie wprowadzenia wytycznych tylko w stosunku do polskich firm foreksowych, bowiem mogą w znaczny sposób ograniczyć swobodę oferowania swoich usług z jednoczesnym brakiem podobnych regulacji w stosunku tych 1800 firm zagranicznych. Rynek OTC jest bardzo popularny wśród polskich inwestorów i popyt na tego rodzaju usługi wciąż rośnie. Ograniczenie dostępu do usług polskich brokerów da bardzo mocną przewagę konkurencyjną zagranicznym podmiotom i zauważamy istotne ryzyko odpływu klientów do firm nienadzorowanych przez KNF, nieobjętych ochroną prawną wynikającą z polskich przepisów, co finalnie i z pewnością niezgodnie z intencją komisji nadzoru finansowego może doprowadzić do znacznego spadku bezpieczeństwa polskich klientów.

Czy w Polsce opłaca się otwarcie domu maklerskiego?

Na tak postawione pytanie udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jest trudne. Z jednej strony stale rosnąca bariera wejścia wymaga dużych nakładów inwestycyjnych – a to znacznie obniża prawdopodobieństwo sukcesu na bardzo konkurencyjnym rynku. Z drugiej strony przykład HFT Brokers pokazuje, że pomimo tej bariery można jeszcze sporo osiągnąć. Nasz przypadek dowodzi, że jest to możliwe, ale jest to suma wielu czynników – dobrego momentu wejścia na rynek, skompletowania kompetentnej, ambitnej i nierozleniwionej dotychczasowym sukcesem ekipy – to nam się udało wyjątkowo. Dodatkowo, naszym atutem był fakt, że każdy z nas miał już doświadczenia w pracy w innych domach maklerskich, a nasze pomysły wynikały raczej z obserwacji tego, czego z pewnością nie należy robić. I tak drogą uników przed błędami i poszukiwań niestandardowych pomysłów powstało HFT Brokers. Myślę, że oprócz tytanicznej pracy całego zespołu mieliśmy po prostu dużo szczęścia, że w jednym czasie, w jednym miejscu spotkało się aż tylu zapaleńców i pasjonatów. Tutaj muszę podziękować założycielom HFT Brokers Tomkowi Rulce i Robertowi Walickiemu za to, że potrafili stworzyć niepowtarzalne warunki do zbudowania czegoś tak wyjątkowego praktycznie od zera. Czy to się kiedyś komuś może ponownie udać? Nie wiem, ale wewnętrznie czuję, że szanse są raczej mniejsze niż większe, a jeśli tak, to z pewnością nie w tak spektakularny sposób.

Czy HFT Brokers jest już biznesem, który się zwraca?

Odpowiadając pozostanę powściągliwy. Mogę jedynie powiedzieć, że według wstępnych szacunków rok 2015 zakończymy pozytywnym wynikiem netto, jednak oficjalne dane opublikujemy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Wywiad z Tomaszem Uścińskim można również przeczytać w piątym wydaniu magazynie inwestorów indywidualnych FxMag.

czytaj więcej...

10.03
2016
HFT wśród elit rynku kapitałowego

Nagrody Byki i Niedźwiedzie przyznane zostały po raz 22. przez redakcję najważniejszego dla polskiego rynku kapitałowego dziennika – Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. HFT otrzymał swoją statuetkę w kategorii najlepszej

Nagrody Byki i Niedźwiedzie przyznane zostały po raz 22. przez redakcję najważniejszego dla polskiego rynku kapitałowego dziennika – Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. HFT otrzymał swoją statuetkę w kategorii najlepszej Platformy Foreksowej.

To wyjątkowa nagroda, ponieważ spółka znalazła się w towarzystwie takich firm jak: PKN Orlen, Bioton, OFE PZU oraz CD Projekt (producent gry Wiedźmin). Warto pamiętać, że przyznane nagrody są wyjątkowo cenne, ponieważ w zeszłym roku otoczenie rynkowe nie rozpieszczało inwestorów.

Nagrody Byki i Niedźwiedzie przyznawane są co roku najlepszym spółkom giełdowym, osobom związanym z giełdą oraz instytucjom rynku kapitałowego.

czytaj więcej...

15.12
2015
Rekordowa stopa zwrotu zwycięzcy konkursu „Przewaga na starcie”

Poznaliśmy oficjalnego zwycięzcę konkursu HFT Brokers „Przewaga na starcie” – Dawid S. z Krakowa, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu i zdecydowanie zdystansował pozostałych inwestorów. W ciągu niespełna miesiąca zdołał uzyskać

Poznaliśmy oficjalnego zwycięzcę konkursu HFT Brokers „Przewaga na starcie” – Dawid S. z Krakowa, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu i zdecydowanie zdystansował pozostałych inwestorów. W ciągu niespełna miesiąca zdołał uzyskać inwestując na rynku Forex zawrotną stopę zwrotu w wysokości 8907,47%. Wynik ten pozwolił uzyskać nagrodę główną w konkursie, którą był wyjątkowy i sportowy samochód: BMW i8 o wartości prawie 600 tys. zł.

Uczestnik konkursu HFT Brokers o pseudonimie Viczi na w ciągu 4 tygodni na wirtualnym rachunku z kwoty 10 tysięcy zarobił prawie 900 tysięcy zł! Mimo, że uczestnicy konkursu zawierali transakcje przy użyciu wirtualnych pieniędzy, działali w oparciu o faktyczne kursy walut, indeksów giełdowych i najpopularniejszych surowców. Wszystkie transakcje realizowane były na platformie, z wykorzystaniem której na co dzień inwestują swoje realne pieniądze klienci HFT Brokers.

Na rynku Forex sukces może osiągnąć każdy – do skutecznego inwestowania nie trzeba posiadać wykształcenia ekonomicznego. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z rynkiem Forex mogą spróbować swoich sił na bezpłatnej demonstracyjnej platformie transakcyjnej HFT Brokers z wirtualną kwotą 10 tys. zł. W ten sposób można bez żadnych konsekwencji poznać na czym polega inwestowanie. Dla początkujących dostępne są liczne materiały edukacyjno-szkoleniowe, które pomogą każdemu wejść w świat inwestycji Forex.

– „HFT Brokers to miejsce zarówno dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku Forex jak również dla doświadczonych inwestorów. Uważamy, że każdy zainteresowany inwestowaniem na Forex powinien mieć wiedzę, w jaki sposób odnieść sukces i zarobić realne pieniądze. Naszym zadaniem jest ją przekazać. HFT Brokers to polski dom maklerski i miejsce przyjazne każdemu, kto myśli o osobistym i finansowym rozwoju.” – przyznaje Tomasz Rulka, Członek Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

czytaj więcej...

25.11
2015
Konkurs „Przewaga na starcie” już za nami

Podczas czterech tygodni rywalizacji Uczestnicy, którzy osiągnęli dodatnią stopę zwrotu, zakończyli konkurs z łącznym saldem wirtualnych środków o wartości 157 685 927 zł!  Łączne podczas konkursu na prawie 100 kontraktach

Podczas czterech tygodni rywalizacji Uczestnicy, którzy osiągnęli dodatnią stopę zwrotu, zakończyli konkurs z łącznym saldem wirtualnych środków o wartości 157 685 927 zł!  Łączne podczas konkursu na prawie 100 kontraktach CFD między innymi Forex, indeksów giełdowych i surowców zrealizowano obroty o wartości ponad 37 miliardów złotych, co oznacza, że średni dzienny obrót wyniósł ponad 1,5 miliarda zł wirtualnych transakcji.

Dodatkowo Uczestnicy zawarli 133 768 transakcji, z czego 84 525 transakcji (63%) zakończyło się wirtualnym zyskiem o wartości 39 074 932 zł, co oznacza, że średnia wartość zyskownej inwestycji wyniosła 462, 20 zł.

Zdobywca nagrody głównej samochodu BMW i8 został Uczestnik o nicku „Viczi”, który osiągną stopę zwrotu na poziomie 8 907,47%. Oznacza to, że saldo początkowe w wysokości 10 000 zł wirtualnych środków zostało powiększone o 890 747 zł. Drugie miejsce z nagrodą w postaci Wyjazdu na F1 Grand Prix Abu Dhabi dla dwóch osób został Uczestnik z Nickiem „Equity” ze stopą zwrotu 1415,59 %. Trzecie miejsce oraz udział w prestiżowym BMW M Grand Tour należy do Uczestnika „sansan”, który osiągnął stopę zwrotu 1355,56 %.

Dodatkowo pozostałym Uczestnikom, którzy osiągnęli najwyższe stopy zwrotu w ciągu czterech tygodni rywalizacji przekażemy: 4 laptopy MacBook, 8 tabletów Apple iPad mini 3 oraz 40 odtwarzaczy Apple iPod shuffle.

Wszystkim Uczestnikom – a szczególności Zwycięzcom – gratulujemy i dziękujemy za cztery tygodnie emocjonującej zabawy z rynkiem!

 

czytaj więcej...

04.11
2015
HFT Brokers członkiem Izby Domów Maklerskich

W dniu 4 listopada br. Zarząd Izby Domów Maklerskich podjął decyzję o przyjęciu HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w poczet członków. HFT Brokers jest niezależnym domem maklerskim utworzonym w 2006

W dniu 4 listopada br. Zarząd Izby Domów Maklerskich podjął decyzję o przyjęciu HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w poczet członków. HFT Brokers jest niezależnym domem maklerskim utworzonym w 2006 roku i działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, którą Spółka rozpoczęła w dniu 1 grudnia 2008 r. Specjalizuje się w handlu instrumentami pochodnymi rynku walutowego Forex, indeksów giełdowych, surowców i akcji. Dodatkowo świadczy profesjonalne usługi doradztwa przy organizacji publicznych ofert instrumentów finansowych.

Dom maklerski HFT Brokers stając się członkiem Izby zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. Potwierdza tym samym wykonywanie powierzonych przez Klientów czynności z należytą starannością, w dobrej wierze, w oparciu o dobrze rozumiane interesy Klientów. Izba Domów Maklerskich działa od 1996 roku, jest organizacją samorządową i reprezentuje podmioty prowadzące działalność maklerską. Obecnie zrzesza 23 członków, będących największymi podmiotami maklerskimi na polskim rynku. Podstawowym celem Izby jest stwarzanie przyjaznego środowiska rozwoju przedsiębiorstw maklerskich oraz zapewnienie im wpływu na kształtowanie rynku kapitałowego. Jednocześnie Izba działa w imieniu uczestników obrotu instrumentami finansowymi, mając na celu ich ochronę, wymagając od brokerów przestrzegania norm prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zwiększający bezpieczeństwo uczestników rynku.

czytaj więcej...

26.10
2015
Rusza III edycja Project TRADER pod patronem HFT Brokers

Już 2 listopada br. rusza kolejna edycja Project TRADER – konkursu, podczas którego studenci z 40 uczelni wyższych w całym kraju mogą poznać tajniki inwestowania na rynku Forex i przygotować się do

Już 2 listopada br. rusza kolejna edycja Project TRADER – konkursu, podczas którego studenci z 40 uczelni wyższych w całym kraju mogą poznać tajniki inwestowania na rynku Forex i przygotować się do pracy związanej z działalnością na rynkach finansowych. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody – staże lub praca na stanowisku tradera w HFT Brokers Dom Maklerski SA, który jest głównym partnerem projektu.  

Trzecia edycja wróży kolejny sukces

To już trzecia edycja Project TRADER. Program skierowany jest głównie do studentów, którzy interesują się tematyką rynków finansowych i chcą związać swoją przyszłość z tą dziedziną. Za projektem stoją specjaliści z branży finansowej – traderzy, analitycy i doradcy inwestycyjni. To jedyny tego rodzaju projekt, w którym studenci mogą uczyć się od praktyków rynku.

Edukacja przede wszystkim

W programie istotna jest wartość edukacyjna, która składa się ze szkoleń i warsztatów tradingowych prowadzonych przez specjalistów. Szkolenia stacjonarne organizowane są na 40 uczelniach na terenie całej Polski.  Edukacja skupi się przede wszystkim na umiejętnym zarządzaniu ryzykiem, psychologii inwestowania oraz poznaniu mechaniki rynków finansowych.  Wiedza ta jest niezbędne podczas inwestowania na rynku Forex.

Po szkoleniach czas na rywalizację

Zarejestrowani uczestnicy mają okazję sprawdzić się na rynku Forex zarówno jako indywidualni inwestorzy, jak i w ramach kół naukowych swoich uczelni. Studenci biorący udział w projekcie otrzymają od organizatorów wirtualne 10 000 zł, które będą mogli inwestować na platformie demo w wybrane kontrakty CFD na waluty. Uczestnicy konkursu będą handlować w środowisku ograniczającym ryzyko, odpowiadającym realnemu stanowisku pracy tradera – ALGORISK. Przed rozpoczęciem właściwego konkursu studenci mieli okazję przetestować platformę, bez wpływu na wynik końcowy.

 Gra o wielką stawkę

Konkurs potrwa do 10 grudnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Najlepszy uczestnik konkursu odbędzie dwumiesięczny płatny staż na stanowisku tradera w HFT Brokers i otrzyma iPada mini. Na laureata drugiego miejsca czeka z kolei dwumiesięczny płatny staż. Wybrani uczestnicy konkursu będą mieli okazję wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko tradera. Najlepszy ambasador w kategorii „Organizacja projektu” odbędzie dwumiesięczny płatny staż w HFT Brokers, zaś najlepsze koło naukowe otrzyma 2000 zł.

– Trzecia edycja Project TRADER tylko potwierdza fakt, że coraz więcej młodych osób jest zainteresowanych rynkami finansowymi oraz zdobywaniem wiedzy w tej dziedzinie. Zależy nam na budowaniu świadomości mechanizmów rządzących rynkami finansowymi i pokazaniu, że na rynku Forex może inwestować każdy, pod warunkiem uważnego obserwowania trendów oraz umiejętnego zarządzania ryzykiem dźwigni finansowej – dodaje Tomasz Rulka, Członek Zarządu HFT Brokers Domu Maklerskiego SA.

Więcej szczegółów na temat konkursu na stronie: http://www.projecttrader.pl/

czytaj więcej...

18.10
2015
Trading, Forex, edukacja i BMW i8

Początkujący i zawodowcy na rynku Forex mają niepowtarzalną szansę zmierzyć się i powalczyć o atrakcyjne nagrody. Dnia 25 października 2015 r. rusza konkurs organizowany na platformie transakcyjnej HFT Brokers Dom Maklerski S.A.,

Początkujący i zawodowcy na rynku Forex mają niepowtarzalną szansę zmierzyć się i powalczyć o atrakcyjne nagrody. Dnia 25 października 2015 r. rusza konkurs organizowany na platformie transakcyjnej HFT Brokers Dom Maklerski S.A., który będzie się toczyć na rachunkach demo. Wygra ten, kto uzyska najwyższą stopę zwrotu z kapitału początkowego w wysokości wirtualnych 10 000 zł. Na zwycięzców czeka BMW i8, wycieczka na F1 Grand Prix Abu Dhabi oraz zaproszenie na kultowe BMW M Grand Tour.

Chętni już teraz mogą zacząć zapisywać się do konkursu, ponieważ przed rozpoczęciem rywalizacji, uczestnicy mogą zapoznać się z jej zasadami oraz platformą transakcyjną HFT Brokers, bez wpływu na końcowy wynik na konkursowym rachunku demo. Rywalizacja nabierze rumieńców dnia 25 października 2015 r., kiedy to wyniki uczestników konkursu zaczną być publikowane w oficjalnym rankingu na stronie konkursowej HFT Brokers. Na ich podstawie po 4 tygodniach wyłoniona zostanie trójka zwycięzców całego konkursu, którzy otrzymają główne nagrody. Dodatkowo, w każdym tygodniu, uczestnicy konkursu z najwyższą stopą zwrotu mają szansę otrzymać kilkadziesiąt dodatkowych nagród, w tym między innymi MacBook Air, iPad Mini czy iPod Shuffle.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A., specjalizujący się w handlu instrumentami pochodnymi rynku Forex, w szczególności opartymi o waluty, indeksy giełdowe, ceny surowców i akcji, mocno stawia na edukację obecnych i potencjalnych klientów od początku działalności. Na swojej stronie internetowej www.hftbrokers.pl oferuje między innymi bezpłatną platformę edukacyjną z zakresu inwestowania na rynku Forex oraz specjalne szkolenia webinarowe.

HFT Brokers jest tworzony przez traderów dla traderów. Rozumiemy jak ważna jest edukacja w obszarze inwestowania i umiejętność ograniczania ryzyka. Organizujemy liczne szkolenia, warsztaty i webinaria mające na celu edukowanie naszych obecnych i potencjalnych klientów. Konkurs jest kolejną okazją do edukacji. Uważamy, że każdy zainteresowany inwestowaniem na Forexie powinien posiadać wiedzę co do tego, w jaki sposób skutecznie inwestować na tym rynku, a także jak ograniczać ryzyko – mówi Tomasz Rulka, Członek Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Dodatkowo, w ramach HFT Brokers, funkcjonuje Pokój Inwestora, który umożliwia dostęp do najświeższych informacji rynkowych, bazy szkoleniowo-edukacyjnej oraz systemu transakcyjnego.

Każdemu domowi maklerskiemu zależy na trwałych relacjach z inwestorem. Są one możliwe tylko wtedy, kiedy inwestor zarabia. Trader bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego traci, więc stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności naszych klientów leży w naszym interesie – dodaje Tomasz Rulka.

Część właściwa konkursu jest przewidziana na 4 tygodnie i potrwa do 20 listopada do godz.  22.00.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://hftbrokers.pl/konkurs

czytaj więcej...

07.04
2015
Wystartowała II edycja konkursu ProjectTRADER pod patronatem HFT Brokers

ProjectTRADER to konkurs przeznaczony głównie dla studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy w przyszłości chcieliby pracować w branży związanej z rynkami finansowymi. Konkurs prezentuje duży walor edukacyjny. Program przewiduje warsztaty

ProjectTRADER to konkurs przeznaczony głównie dla studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy w przyszłości chcieliby pracować w branży związanej z rynkami finansowymi. Konkurs prezentuje duży walor edukacyjny. Program przewiduje warsztaty i wykłady prowadzone przez profesjonalnych analityków, doradców inwestycyjnych i traderów. Dla wygody studentów szkolenia odbywają się na uczelniach. Na jeden semestr przypadają trzy spotkania, czyli łącznie ponad 60 spotkań. Ponadto ProjectTRADER obejmuje konferencje naukowe na największych uczelniach w kraju.

Trzech uczestników, którzy osiągną najwyższą stopę zwrotu w konkursie, może liczyć na trzymiesięczny staż na stanowisku tradera HFT Brokers. Z kolei zwycięskie koło naukowe otrzyma w nagrodę 3 000 zł. Dla najlepszego ambasadora w kategorii organizacji projektu ProjectTRADER, przewidziano dwumiesięczny płatny staż w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Nie zapomniano również o wyróżniających się członkach konkursu. Ci wezmą udział w rekrutacji na stanowisko tradera rynku derywatów.

W II edycji ProjectTRADER formularz rejestracyjny wypełniło kilkuset studentów oraz absolwentów z całej Polski. Reprezentują oni 30 największych polskich uczelni i 25 kół naukowych.

– Druga edycja konkursu ProjectTRADER cieszy się zdecydowanie większą popularnością niż pierwsza – zauważa Daniel Kostecki, analityk głównego partnera konkursu HFT Brokers. – Z pewnością na ten stan rzeczy wpłynęło powodzenie pierwszej edycji. Mamy nadzieję, że uczestnicy drugiej odsłony będą przynajmniej równie usatysfakcjonowani udziałem w ProjectTRADER.

Jak do tej pory, aż 40 proc. uczestników zarabia na inwestycjach, co wspaniale rokuje na przyszłość. W dużej mierze ma to związek z systemem zarządzania ryzykiem, podczas którego studenci i absolwenci korzystają z aplikacji AlgoRisk.

Na czoło wysunął się jeden ze studentów z rzeszowskiej Politechniki. Uzyskał stopę zwrotu na poziomie 14,57 proc. Udało mu się to dzięki szerokiemu spojrzeniu na rynek, wyjątkowej umiejętności wychwytywania sprzyjających okazji inwestycyjnych, własnemu systemowi opartemu o wchodzeniu na rynek na krótki czas i zamykaniu pozycji w odpowiednim momencie.

Rzeszów wyróżnia się w konkursie ProjectTRADER nie tylko w znaczeniu jednostkowym, dzięki wymienionemu wyżej studentowi. Doskonałymi wynikami może pochwalić się również koło naukowe „Liderzy Biznesu” z Uniwersytetu w Rzeszowie. Ze stopą zwrotu na poziomie 7,84 proc. wypada najlepiej na tle pozostałych kół.

Aktualizacja wyników jest dostępna pod poniższym adresem:

http://www.projecttrader.pl/rankingi/

Pierwszy etap konkursu zakończy się 1 maja, natomiast finalna część jest przewidziana na okres od 4 do 28 maja. W finale wystartuje 20 osób, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu w pierwszym etapie.

W tym roku wartość dodaną stanowi konkurs drużynowy ProjectTRADER Team. Drużyny składają się tylko z członków kół naukowych, a skład jednego teamu to od 3 do 10 osób.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ProjectTRADER: www.projecttrader.pl

czytaj więcej...

03.03
2015
Konferencja FXCuffs zakończona sukcesem

14 marca w Krakowie zakończyła się dwudniowa konferencja FXCuffs. Wydarzenie miało miejsce w nowo otwartym centrum International Conferences and Entertainment. Główny partner konferencji – HFT Brokers Dom Maklerski S.A. –

14 marca w Krakowie zakończyła się dwudniowa konferencja FXCuffs. Wydarzenie miało miejsce w nowo otwartym centrum International Conferences and Entertainment. Główny partner konferencji – HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – otrzymał specjalne wyróżnienie za wsparcie imprezy. Przyznano również nagrodę blogera roku, którym został Daniel Kostecki, analityk rynków finansowych HFT Brokers

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji m.in. Daniela Kosteckiego oraz Marcina Bogusza z ekipy HFT Brokers. Pierwszego dnia Marcin Bogusz zaprezentował inwestorom funkcjonowanie High Speed Trading na platformie HFT Robotero. Wykład dotyczył wykorzystania High Speed Trading w odniesieniu do danych makroekonomicznych przy pomocy HFT Robotero. Dzięki firmie HFT Brokers narzędzie to od niedawna jest dostępne również dla inwestorów indywidualnych.

W sobotę Daniel Kostecki miał okazję zaprezentować program „Kapitulacji popytu/podaży jako zakończenia impulsu lub korekty”. Prelegent wyjaśnił, kiedy i w jaki sposób na rynku pojawia się ponadprzeciętny wolumen obrotu, co oznacza i jakie niesie konsekwencje. Temat został połączony z klasyczną analizą techniczną.

Specjalnym gościem wydarzenia był zaproszony przez HFT Brokers światowej sławy specjalista w kwestii kontraktów futures i funduszy hedgingowych – Jack Schwager. Ekspert poprowadził całodniowe szkolenie składające się z trzech etapów: „Błędnych przekonań inwestorów” oraz dwuczęściowych „Warsztatów czarodziejów rynku”.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta Gala, podczas której kapituła FXCuffs ogłosiła wyniki głosowania na najlepsze usługi oraz instytucje rynku Forex. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zdobył specjalne wyróżnienie za wsparcie konferencji FXCuffs. Tomaszowi Rulce, członkowi zarządu HFT Brokers, statuetkę wręczył organizator spotkania Dawid Augustyn. Z kolei blog Daniela Kosteckiego w I edycji konkursu FxCuffs 2015 otrzymał nagrodę FxCuffs w kategorii „blog roku”.

Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, jakie otrzymał Daniel Kostecki, jeden z naszych kluczowych analityków – komentuje Tomasz Rulka, członek zarządu HFT Brokers. Rynki finansowe są naszą pasją, której poświęcamy się także w wolnej chwili, a blog Daniela Kosteckiego jest tego dowodem.

Blog danielkostecki.pl opisuje aktualne trendy na rynkach finansowych, zwłaszcza na rynku walutowym Forex. Informuje o ruchach kursów głównych par walutowych oraz innych instrumentów finansowych. Od 2009 r. jego autor zamieszcza na nim analizy przygotowane z wykorzystaniem Teorii Fal Elliotta, analizy wolumenu oraz analizy autorskie, odnoszące się do stref popytu i podaży. Blog jest nie tylko jednym z najbardziej rzetelnych polskich blogów o tematyce walutowej, ale także jednym z najdłużej i najsystematyczniej prowadzonych. Dzięki temu stanowi bezcenne źródło wiedzy dla inwestora.

czytaj więcej...

26.02
2015
Warsztaty z Jack’iem Schwager’em w Krakowie

W dniach 13-14 marca w Krakowie odbędzie się konferencja inwestycyjna FxCuffs, na której głównym prelegentem będzie światowej sławy ekspert związany z kontraktami futures i funduszami hedgingowymi Jack Schwager, zaproszony przez

W dniach 13-14 marca w Krakowie odbędzie się konferencja inwestycyjna FxCuffs, na której głównym prelegentem będzie światowej sławy ekspert związany z kontraktami futures i funduszami hedgingowymi Jack Schwager, zaproszony przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Konferencja FxCuffs skupia ekspertów zajmujących się rynkami finansowymi. Znawcy tematu poprowadzą wykłady i prelekcje trwające łącznie 20 godzin, rozłożone na dwa dni. Dla osób biorących udział w konferencji będzie to okazja, aby porozmawiać z aktywnymi uczestnikami rynku Forex, skorzystać z porad ekspertów i poznać tajemnice funkcjonowania rynków finansowych. Wydarzenie odbędzie się w ICE Kraków Congress Centre. Głównym partnerem konferencji jest HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

FxCuffs przybliża kluczowe zagadnienia tradingu

Poza Jack’iem Schwager’em, wykłady poprowadzą m.in. analityk rynków finansowych HFT Brokers Daniel Kostecki, ekspert w zakresie Volume Spread Analysis i geometrii rynku Rafał Glinicki, współzałożyciel Investio.pl Marcin Tuszkiewicz, a także specjalista w zakresie analizy fundamentalnej walut Marcin Bogusz Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładu dotyczącego kapitulacji popytu lub podaży jako sposobu zakończenia impulsu albo korekty – mówi Daniel Kostecki. – Pozostali prelegenci poruszą tak interesujące zagadnienia, jak wykorzystanie technik Fibonacciego, trading w oparciu o dane makroekonomiczne, bezpieczeństwo depozytu czy wybór brokera.

Do zdobycia 50 biletów na zamknięte warsztaty Jacka Schwagera

Po wcześniejszej rejestracji, udział w większości wykładów nie jest związany z żadnymi kosztami. Warsztaty „Czarodzieje rynku” prowadzone przez Jack’a Schwager’a stanowią natomiast część otwartą i zamkniętą. HFT Brokers  oferuje 50 darmowych wejściówek na warsztaty zamknięte, cena regularna biletu wynosi 599 zł. Szczegóły na temat dostępne są na stronie: http://lp.hftbrokers.pl/schwager/

Szkolenie Jack’a Schwager’a dotyka m.in. kwestii sukcesu tradingowego i tego, w jaki sposób go osiągnąć, a także cech, które musi posiadać dobry trader oraz kontroli emocji i ryzyka podczas prowadzenia transakcji.

Guru tradingu – Jack Schwager

Jack Schwager zasłużył sobie na miano eksperta w świecie finansów. Napisał niejedną książkę o tematyce tradingowej, a jego publikacje cieszą się dużym powodzeniem wśród osób zainteresowanych rynkami finansowymi. Ponadto Schwager należy do współzałożycieli Funduszu Seeder. Jego misja polega na odnajdywaniu utalentowanych traderów i udostępnianiu im źródeł kapitału inwestycyjnego. Schwager spędził 22 lata, pracując dla największych firm z Wall Street (np. Prudential Securities) jako dyrektor ds. badań nad kontraktami futures.
Udział w prowadzonych przez niego warsztatach z pewnością będzie dla każdego uczestnika cennym doświadczeniem.

czytaj więcej...

03.12
2014
HFT Robotero – światowa innowacja na rynkach finansowych

HFT Brokers wprowadził na rynek FOREX innowacyjne narzędzie – HFT Robotero. To ultraszybka platforma, która umożliwia korzystanie z narzędzi High Speed Trading, do tej pory dostępnych jedynie dla największych instytucji

HFT Brokers wprowadził na rynek FOREX innowacyjne narzędzie – HFT Robotero. To ultraszybka platforma, która umożliwia korzystanie z narzędzi High Speed Trading, do tej pory dostępnych jedynie dla największych instytucji finansowych.

Co to jest High Speed Trading?
High Speed Trading to rodzaj handlu, polegający na błyskawicznym zawieraniu transakcji, przy pomocy algorytmów i zaawansowanego technologicznie sprzętu. Dzięki realizacji zleceń w przeciągu milisekund, gracze korzystający z tego rodzaju narzędzi osiągają przewagę nad pozostałą częścią rynku.

Do tej pory narzędzia High Speed Trading były dostępne jedynie dla najbardziej zaawansowanych traderów i dla instytucji finansowych, np. funduszy hedgingowych. Zaawansowana technologia pozwalała pewnym uczestnikom rynku na zwiększenie efektywności swoich transakcji, co w oczywisty sposób wpływało na ich stopę zwrotu. Inwestorzy indywidualni natomiast nie mieli możliwości skorzystania z narzędzi High Speed Trading i musieli zadowolić się tradycyjnym handlem na rynku Forex, teraz wszystko ma się zmienić za sprawą przełomowego produktu domu maklerskiego HFT Brokers.

HFT Robotero – innowacja na rynku Forex
Produkt HFT Brokers to ultraszybka automatyczna platforma, dzięki której inwestorzy indywidualni mogą korzystać z narzędzi High Speed Trading, do tej pory dostępnych wyłącznie dla największych instytucji finansowych. Dostęp do danych serwisu Reuters na rachunku inwestora jest błyskawiczny. Pojawiają się natychmiast w chwili ich publikacji, a egzekucja zlecenia liczona w milisekundach daje nieosiągalną dotąd przewagę. Błyskawiczna egzekucja zleceń daje przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku.

HFT Robotero to długo oczekiwana innowacja na rynku Forex, dzięki której każdy inwestor indywidualny otrzymuje dostęp do platformy pozwalającej na wykonywanie automatycznych transakcji w oparciu o publikowane dane makroekonomiczne. Przewaga HFT Robotero nad innymi dostępnymi narzędziami przejawia się wykorzystaniem najnowszych algorytmów transakcyjnych i ultraszybkich połączeń z rynkiem, a także eliminacją opóźnień przy zawieraniu transakcji.

HFT Robotero umożliwia składanie zleceń na kilkaset odczytów makroekonomicznych w miesiącu oraz daje dostęp do danych finansowych z całego świata, w tym z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Kanady czy Chin. Dzięki temu inwestorzy w szybki i łatwy sposób mogą reagować, kiedy na rynku dzieje się coś ważnego.
„Misją HFT Brokers jest pomoc wszystkim inwestorom w osiąganiu przewagi na rynku Forex, poprzez oferowanie innowacyjnych narzędzi, profesjonalnej obsługi, a także rzetelnej wiedzy” – mówi Tomasz Rulka, Członek Zarządu, HFT Brokers. „Produkty jakie stworzyliśmy dla inwestorów, w tym platforma Robotero, są nowatorskimi narzędziami nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Zaawansowana technologia nie musi być skomplikowana w użyciu, dlatego zależało nam żeby nasze narzędzia były również bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze. Do ich zaprojektowania zatrudniliśmy najlepszych specjalistów” – dodaje.

HFT Robotero – połączenie najwyższej efektywności z prostotą
HFT Robotero jest platformą przyjazną użytkownikowi, bez skomplikowanych ustawień i niepotrzebnych funkcji. Jest prosta w obsłudze, dzięki czemu w zaledwie kilku krokach inwestor może wysłać swoje zlecenie do serwera. Korzystając z wygodnego kalendarza makroekonomicznego wystarczy wybrać interesujące wydarzenie spośród 300 publikacji, a następnie ustawić scenariusze transakcyjne zgodne z indywidualnymi założeniami inwestora. W chwili publikacji danych, poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem rachunku Klienta następuje weryfikacja czy publikacja jest zgodna z jego scenariuszem, a system w ciągu milisekund realizuje zlecenie. Z platformy można korzystać na wszystkich urządzeniach mobilnych.

 

czytaj więcej...

28.11
2014
HFT Brokers partnerem Gali Everesty 2014

27 listopada odbyła się dwunasta edycja Gali Everesty. To jedno z najważniejszych wydarzeń Private Equity/Venture Capital w Polsce. W konferencji wzięły udział kluczowe osobistości ze świata nowych technologii, internetu i

27 listopada odbyła się dwunasta edycja Gali Everesty. To jedno z najważniejszych wydarzeń Private Equity/Venture Capital w Polsce. W konferencji wzięły udział kluczowe osobistości ze świata nowych technologii, internetu i technologicznych funduszy inwestycyjnych. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. był jednym z partnerów wydarzenia.

Na Gali, która odbyła się w sali Business Club na Stadionie Narodowym, obecni byli przedstawiciele firm prowadzących działalność w internecie, najwybitniejsi reprezentanci technologicznych PE/VC, finansiści, przedsiębiorcy, jednym słowem światowa śmietanka tzw. Nowej Ekonomii.

Wydarzenie otworzyła rozmowa Cezarego Smorszczewskiego, Prezesa Zarządu MCI, z Michałem Sołowowem, który wygrał przeprowadzony przez redakcję „Pulsu Biznesu” plebiscyt „Przedsiębiorca 25-lecia”. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem Tomasza Czechowicza, Partnera Zarządzającego MCI Management, z Łukaszem Gadowskim, współtwórcą oraz Partnerem funduszu TeamEurope z Berlina.

Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych panelach dyskusyjnych, prezentacjach oraz czatach.

Goście mogli również odwiedzić stoisko HFT Brokers, gdzie przedstawiciele firmy, prezentowali na nim nowoczesne rozwiązania dla rynku Forex. Z kolei uczestnicy paneli dyskusyjnych, mogli na bieżąco oglądać specjalnie przygotowaną animację dotyczącą domu maklerskiego HFT Brokers.

czytaj więcej...

02.08
2016
HFT Brokers podwaja przychody w 2015 r.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zamknął drugi rok działalności z niezwykle wysoką dynamiką przychodów. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym firma zakończyła 2015 rok z niemal 100 proc. wzrostem przychodów w

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zamknął drugi rok działalności z niezwykle wysoką dynamiką przychodów. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym firma zakończyła 2015 rok z niemal 100 proc. wzrostem przychodów w porównaniu do roku poprzedniego (6,47 mln PLN w 2014 r. – 12,92 mln PLN w 2015 r.). Szczególnie znaczący jest ponad 50-krotny wzrost przychodów z działalności na rynku forex.

– „Przychody z operacji na rynku Forex wynieśliśmy na znacznie wyższą półkę. Usługi tego typu zaczęliśmy świadczyć w czwartym kwartale 2014r. – wtedy to rok zamknął się z przychodem 86 565,65 PLN. Z kolei 2015 r. to gigantyczny, nawet biorąc pod uwagę fakt porównania tylko z jednym kwartałem w 2014 roku, 50-krotny skok do poziomu 4 344 819,37 PLN” – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A to nie tylko rynek Forex. Firma posiada także duże doświadczenie w przygotowaniach i realizacji emisji obligacji oraz akcji, a także w doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii rynkowych. Co więcej, prowadzi również działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Oferowanie instrumentów finansowych to druga główna gałąź biznesu domu maklerskiego. W 2015 r. przychody ze świadczenia tego rodzaju usług wyniosły 8,1 mln PLN i wzrosły o prawie 38 proc. w stosunku do roku poprzedniego (5,9 mln PLN).

Dużą dynamikę przychodów udało się osiągnąć pomimo wyraźnego wzrostu kosztów poczynionych na inwestycje i rozwój firmy. – „Ubiegły rok stał dla nas pod znakiem znaczących inwestycji – przede wszystkim w kapitał ludzki. W ciągu czterech kwartałów 2015 r. powiększyliśmy zatrudnienie praktycznie dwukrotnie, zapraszając do współpracy z nami najlepszych ekspertów z rynku” – dodaje Tomasz Uściński.

Dwa lata działalności na rynku pod marką HFT Brokers Dom Maklerski S.A. to konsekwentny i stały wzrost. Warto nadmienić, że przejęty przez Spółkę Dom Maklerski Prospectus S.A. odnotował w 2013 r. przychody z działalności maklerskiej na poziomie 837 tys. PLN. – „W ciągu dwóch lat działalności przeszliśmy na wyższy poziom i konsekwentnie będziemy dalej rozwijać naszą firmę. Chcemy aktywnie współtworzyć polski rynek finansowy i odnosić na nim kolejne sukcesy” – mówi Tomasz Uściński.

Rynek szybko zauważył i docenił wyniki osiągane przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Tylko w obecnym roku Spółka uzyskała kilka prestiżowych wyróżnień. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zaliczył HFT Brokers do grona liderów polskiego rynku kapitałowego, nagradzając firmę za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Z kolei Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wyróżniła podmiot statuetką Byki i Niedźwiedzie za najlepszą Platformę Foreksową Roku. Kolejnym sukcesem wartym odnotowania było zwycięstwo w ankiecie badającej poziom zadowolenia inwestorów z usług brokerów działających w Polsce. Ankieta przeprowadzona była wśród czytelników Gazety Giełdy Parkiet. Średnia ocena wynosiła 3,5 gwiazdki, a HFT Brokers uzyskał najwyższą punktację – 5 gwiazdek. Dodatkowo, podczas tegorocznego kongresu inwestycyjnego FxCuffs w Krakowie, kapituła przyznała HFT Brokers kolejne nagrody, m.in.: w kategorii Polski Broker Forex i Produkt Roku dla „HFT Robetero”.

– „Dostarczamy polskim inwestorom narzędzia, które pomagają im w pełni profesjonalnie poruszać się po rynku finansowym, a zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, poparte jest nie tylko licznymi nagrodami, ale również dynamicznym rozwojem naszej firmy” – podsumowuje Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Adekwatność kapitałowa 2015:
Sprawozdanie finansowe HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – pobierz
Opinia z badania sprawozdania finansowego HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – pobierz
Informacje związane z adekwatnością kapitałową HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – pobierz

czytaj więcej...

18.07
2016
Mediacje przed Rzecznikiem Finansowym wymagają uzupełnienia

Powoli dobiegają końca pierwsze pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązania sporów (mediacje) między klientem a podmiotami rynku finansowego prowadzone przed Rzecznikiem Finansowym. Po pierwszym pół roku funkcjonowania tego nowego organu można

Powoli dobiegają końca pierwsze pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązania sporów (mediacje) między klientem a podmiotami rynku finansowego prowadzone przed Rzecznikiem Finansowym. Po pierwszym pół roku funkcjonowania tego nowego organu można już zaobserwować w praktyce jak działa ta procedura oraz jak można ją jeszcze usprawnić.

Instytucję Rzecznika Finansowego powołano do życia na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dzięki niej od 1 stycznia br. Instytucje finansowe takie jak  bank, firma pożyczkowa, biuro maklerskie, fundusz inwestycyjny czy towarzystwo ubezpieczeń muszą przystąpić do mediacji, jeśli klient wyrazi taką wolę. – „Wcześniej nie było to przymusem. Rzecznik Finansowy zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, do którego klient zakładu ubezpieczeń mógł zgłosić się z prośbą o rozstrzygnięcie przed Sądem Polubownym, ale tylko w zakresie umów ubezpieczenia. Dodatkowo zakład ubezpieczeń mógł odmówić udziału, co w rezultacie skutkowało bardzo niewielką liczbą tego typu spraw w ciągu roku. Obecnie sytuacja jest jakościowo zupełnie inna – dobrodziejstwem ochrony przez Rzecznika objęta jest znacznie większa grupa klientów, a zobowiązane są prawie wszystkie podmioty rynku finansowego, nie tylko zakłady ubezpieczeń. Jednak wprowadzone zmiany również nie rozwiązują  wielu problemów w tym postępowaniu” – tłumaczy Jakub Wikiera, radca prawny,  Dyrektor Departamentu Prawnego HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Zarówno ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i rozporządzenie w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym bardzo lakonicznie i fragmentarycznie regulują mediacje, pozostawiając bardzo duży zakres swobody interpretacyjnej zarówno stronom, jak i Rzecznikowi. – „Regulacja prawna sprowadza się przede wszystkim, do wyznaczenia uczestników postępowania, gdzie udział instytucji finansowej jest obowiązkowy, informacji co zawiera wniosek o mediację oraz możliwości odmowy wszczęcia postępowania przez Rzecznika. Jednak samo postępowanie nie jest regulowane przepisami prawa. W praktyce nastręcza to dużo trudności, gdyż strony mogą swobodnie podchodzić do wymogów stawianych przez Rzecznika” – mówi Jakub Wikiera. Przykładowo, można wskazać przekazywanie propozycji ugodowych w formie innej, niż wskazana przez Rzecznika. W istocie takie działanie paraliżuje postępowanie i powoduje jego nieuzasadnione przedłużenie. Podobnym problemem jest brak możliwości wymagania przez Rzecznika osobistego stawiennictwa na posiedzeniu, a w przeciwnym przypadku możliwości wyciągnięcia negatywnych konsekwencji wobec niestawiającej się strony.

Według Wikiery, w celu rozwiązania tych, jak i podobnych problemów, zasadnym byłoby wprowadzenie przez Rzecznika właściwego regulaminu postępowania mediacyjnego. – „Niestety obecnie żaden przepis nie upoważnia Rzecznika do jego przyjęcia. Jednakże, także takie rozwiązanie obarczone jest jednym, ale poważnym zastrzeżeniem. Udział banku lub domu maklerskiego (podmiotu rynku finansowego) w postępowaniu jest obowiązkowy, co jest sytuacją niespotykaną dla zwykłych mediacji i odróżnia omawiane postępowanie przez Rzecznikiem od innych postępowań pozasądowych służących rozwiązaniu sporu. Dlatego, zasadnym byłoby nie tylko upoważnienie wprost w ustawie Rzecznika do wydania właściwego regulaminu, któremu podlegać będzie postępowanie, ale i wyznaczenie szczegółowych zasad, jakim ten regulamin powinien podlegać i zakres, jaki powinien być w nim uregulowany. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na uniknięcie zarzutu niewłaściwego, zbyt szerokiego lub wąskiego, uregulowania postępowania oraz w sposób wyraźny dałoby Rzecznikowi umocowanie do stworzenia i stosowania takiego regulaminu, co rozwiałoby wszelkie ewentualne wątpliwości” – mówi Jakub Wikiera.

Obecnie w praktyce, z braku właściwych regulacji, należy odpowiednio stosować zasady dotychczas stosowane przed innymi mediatorami, z uwzględnieniem specyfiki rynku finansowego.

czytaj więcej...

15.06
2016
Smolik / Kev Fox – „Run” w nowym spocie HFT Brokers

Trwa nowa kampania wizerunkowa domu maklerskiego HFT Brokers pt. „Inwestowanie to nasza pasja”. W reklamie wykorzystano ścieżkę dźwiękową utworu „Run”. Piosenka pochodzi ze wspólnego albumu polskiego producenta, kompozytora i multiinstrumentalisty

Trwa nowa kampania wizerunkowa domu maklerskiego HFT Brokers pt. „Inwestowanie to nasza pasja”. W reklamie wykorzystano ścieżkę dźwiękową utworu „Run”. Piosenka pochodzi ze wspólnego albumu polskiego producenta, kompozytora i multiinstrumentalisty Andrzeja Smolika i brytyjskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora Keva Foxa.

W utworze pięknie skonstruowane, melancholijne melodie oraz silny wokal Foxa przeciwstawione zostały minimalistycznemu brzmieniu gitary, i tak charakterystycznemu brzmieniu instrumentów wszelkich, za które odpowiada Smolik.

czytaj więcej...

10.06
2016
HFT Brokers ruszył z nową kampanią „Inwestowanie to nasza pasja”

Ruszyła nowa kampania HFT Brokers Domu Maklerskiego S.A., jest to wizerunkowy spot reklamowy. Celem kampanii „Inwestowanie to nasza pasja” jest wzmocnienie wizerunku marki na rynku. W spocie HFT Brokers pokazano

Ruszyła nowa kampania HFT Brokers Domu Maklerskiego S.A., jest to wizerunkowy spot reklamowy.

Celem kampanii „Inwestowanie to nasza pasja” jest wzmocnienie wizerunku marki na rynku. W spocie HFT Brokers pokazano jak ważna w życiu jest pasja, która mobilizuje do osiągania lepszych efektów w wielu płaszczyznach życia. Dom maklerski HFT Brokers tworzą pasjonaci rynku. To ludzie, którzy od lat kreują polski rynek instrumentów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w uznanych instytucjach finansowych wspólnie tworzą wysoką jakość oferty w myśl dewizy „przez traderów dla traderów”.

Kampania telewizyjna ma format 30-sekundowego spotu reklamowego, który będzie można obejrzeć zarówno w ogólnopolskich kanałach, jak i w stacjach tematycznych. Wsparciem kampanii telewizyjnej są działania w internecie oraz przełożenie idei kreatywnej kampanii na inne nośniki spójne z konceptem kampanii. Reklama nagrywana była między innymi w Warszawie, Mrągowie i na jeziorze Mamry na Mazurach.

 

czytaj więcej...

09.06
2016
Studentka Uniwersytetu Warszawskiego najlepsza wśród traderów. IV edycja ProjectTRADER za nami

Studenci z polskich uczelni już po raz czwarty stanęli do walki o tytuł najlepszego tradera. Konkurs wywołał duże zainteresowanie wśród licznego grona studentów reprezentujących łącznie 29 uczelni i 18 kół

Studenci z polskich uczelni już po raz czwarty stanęli do walki o tytuł najlepszego tradera. Konkurs wywołał duże zainteresowanie wśród licznego grona studentów reprezentujących łącznie 29 uczelni i 18 kół naukowych. Przez trzy tygodnie traderzy rywalizowali w konkursie prowadzonym w unikalnej formule zarządzania ryzykiem. 9 czerwca zwycięzcy odebrali nagrody.

Wręczenie nagród laureatom IV edycji ProjectTRADER odbyło się 9 czerwca w siedzibie Gazety Giełdowej Parkiet w Warszawie. Laureaci dwóch pierwszych miejsc odbędą dwumiesięczny staż w Departamencie Zarządzania Pozycją w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Dodatkowo zwyciężczyni otrzymała nagrodę rzeczową – iPada mini.

Od pierwszych dni rywalizacji z dobrej strony prezentowała się traderka o pseudonimie MK, reprezentująca Uniwersytet Warszawski. Osiągnęła wynik 27,72 proc. i z przewagą około sześciu procent wyprzedziła uczestnika o nicku milanista. Drugi w klasyfikacji końcowej trader uzyskał stopę zwrotu w wysokości 22,09 proc. Walka o dwie czołowe lokaty była niezwykle zacięta i do ostatnich godzin trwania konkursu nie można było być pewnym, kto zostanie zwycięzcą IV edycji.

– Był to mój pierwszy udział w konkursie ProjectTRADER. Postanowiłam sprawdzić czego już się nauczyłam na studiach, jaki wynik mogę osiągnąć poprzez udział w konkursie. Rywalizacja bardzo mi się spodobała i dobre wyniki w początkowej fazie konkursu zmobilizowały mnie do zawierania kolejnych transakcji – mówi Marta Kosyl, zwyciężczyni IV edycji ProjectTRADER, studentka Uniwersytetu Warszawskiego. – Z przyjemnością odbędę dwumiesięczny staż w HFT Brokers Dom Maklerski S.A, ponieważ za cel stawiam sobie nabywanie praktycznych umiejętności.

Podobnie jak w poprzednich trzech edycjach konkursu, wyłoniona została również najlepsza drużyna zrzeszająca członków kół naukowych. Po raz drugi w historii ProjectTRADER zwycięzcą tej kategorii zostało Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Swój pierwszy sukces koło to odniosło podczas II edycji w 2015 roku. Do zwycięzców powędruje nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych. W IV edycji studenci z Poznania okazali się lepsi od Koła Naukowego Modelowania Finansowego z AGH w Krakowie oraz Koła Naukowego Inwestorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

– Kolejna edycja okazała się popularna wśród studentów. Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni, ponieważ jednym naszych priorytetów jest edukowanie inwestorów. Dajemy szansę realnego zetknięcia się z rynkiem finansowym, dlatego z przyjemnością przyjmiemy najzdolniejszych traderów na dwumiesięczny, płatny staż w Departamencie Zarządzania Pozycją – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Konkurs obywał się przy wsparciu automatycznego systemu AlgoRisk. Jego działanie polega na tym, że w przypadku straty w wysokości 40 punktów transakcja jest automatycznie zamykana. Zastosowanie przez organizatorów obostrzeń w postaci wielkości otwieranej na rynku pozycji oraz maksymalnej straty to kluczowy element edukacji, która jest priorytetowym celem konkursu ProjectTRADER.

Finał IV edycji Project Trader

czytaj więcej...

08.06
2016
WallStreet 2016 – wydarzenie roku na rynku kapitałowym

Konferencja WallStreet 2016, jedno z ważniejszych wydarzeń na rynku kapitałowym odbyło się 3-5 czerwca w Karpaczu. Jej kluczowym celem była przede wszystkim edukacja inwestorów indywidualnych, promocja oraz rozwój rynku kapitałowego.

Konferencja WallStreet 2016, jedno z ważniejszych wydarzeń na rynku kapitałowym odbyło się 3-5 czerwca w Karpaczu. Jej kluczowym celem była przede wszystkim edukacja inwestorów indywidualnych, promocja oraz rozwój rynku kapitałowego.

W tym roku odbyła się już 20. edycja, na której pojawili się zarówno inwestorzy indywidualni, instytucjonalni oraz środowiska związane z rynkiem kapitałowym.

Głównym zagadnieniem podczas dyskusji była przyszłość rynku kapitałowego w Polsce w kontekście zmian, z jakimi mamy do czynienia. Jednym z jej elementów była rozmowa na temat wpływy polityki na giełdę oraz czy może się ona stać miejscem powszechnego oszczędzania pieniędzy.

Podczas konferencji odbyło się ponad 20 wykładów, debaty gospodarcze, spotkania z analitykami, inwestorami oraz przedsiębiorcami, imprezy wieczorne oraz charytatywne.

Spółka HFT Brokers była jednym z uczestników konferencji. Dziękujemy wszystkim, którzy pojawili się przy naszym stoisku i spotkali się z naszymi pracownikami.

WallStreet2016

czytaj więcej...

06.06
2016
HFT Brokers – dynamiczny rozwój polskiego brokera

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w krótkim czasie osiągnął sukces na rynku Forex w Polsce. Klienci realizują miesięcznie obroty już na poziomie blisko 4 mld USD, a średni obrót per

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w krótkim czasie osiągnął sukces na rynku Forex w Polsce. Klienci realizują miesięcznie obroty już na poziomie blisko 4 mld USD, a średni obrót per rachunek to około 1,5 mln USD. Spółka obsługuje obecnie prawie 5 tys. klientów. Dynamika rozwoju i innowacyjna oferta spotykają się z dobrym przyjęciem przez rynek finansowy i niezależnych ekspertów, co zaowocowało w 2016 r. już kilkoma prestiżowymi nagrodami.

HFT Brokers jako polski dom maklerski osiąga sukcesy na wielu płaszczyznach nie tylko na rynku Forex. HFT Brokers posiada też duże doświadczenie w przygotowaniach i realizacji emisji obligacji, doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii przedsiębiorstwa, prowadzi również działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Średnia miesięczna liczba aktywnych klientów na rynku Forex to 70%, a dynamika otwierania nowych rachunków miesięcznie oscyluje wokół 140%. W stosunku do 2014 roku HFT Brokers odnotował dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków maklerskich i pięciokrotnie zwiększył liczbę posiadanych depozytów.

„Chcemy dostarczyć polskiemu inwestorowi narzędzia, które pomogą mu w pełni profesjonalnie poruszać się po rynku finansowym. To podejście oraz wysoka jakość obsługi w głównej mierze odpowiada za dobre przyjęcie oferty HFT Brokers przez rynek. Dzięki temu spółka zdobyła szereg branżowych nagród w tym roku” – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Rynek zauważył i zaczął szybko doceniać wyniki osiągane przez HFT Brokers. Tylko w tym roku dom maklerski uzyskał kilka niezwykle prestiżowych wyróżnień. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zaliczył HFT Brokers do grona liderów polskiego rynku kapitałowego nagradzając spółkę za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Z kolei Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” wyróżniła HFT Brokers statuetką Byki i Niedźwiedzie za najlepszą Platformę Foreksową Roku. Kolejnym sukcesem wartym odnotowania było zwycięstwo w ankiecie badającej poziom zadowolenia inwestorów z usług brokerów działających w Polsce. Ankieta przeprowadzona była wśród czytelników Gazety „Parkiet”. Średnia ocena wynosiła 3,5 gwiazdki a HFT Brokers uzyskał najwyższą punktację – 5 gwiazdek. Dodatkowo podczas tegorocznego kongresu inwestycyjnego FxCuffs w Krakowie, kapituła przyznała HFT Brokers kolejne nagrody, m.in. w kategorii Polski Broker Forex i Produkt Roku dla „HFT Robetero”.

„Nagrody przyznane w 2016 roku są nie tylko dla nas dumą, ale również wyzwaniem. To powoduje, że nie tylko wciąż chcemy sięgać po więcej, ale również potwierdza, że obrana przez nas strategia jest niezwykle skuteczna. Zapewniam, że to nie koniec naszych sukcesów w tym roku” – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

czytaj więcej...

31.05
2016
Warto się zastanowić nad polskimi akcjami

Tegoroczny Kongres „Parkietu” pod tytułem „Moje Pieniądze” odbył się 31 maja w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W debacie rozpoczynającej kongres zatytułowanej: „W co lokować dzisiaj oszczędności: akcje, obligacje,

Tegoroczny Kongres „Parkietu” pod tytułem „Moje Pieniądze” odbył się 31 maja w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W debacie rozpoczynającej kongres zatytułowanej: „W co lokować dzisiaj oszczędności: akcje, obligacje, nieruchomości …” udział wzięli eksperci z dziedziny finansów, ekonomii oraz praktycy biznesu.

Na pytania w co inwestować odpowiadali: Jana Niedźwiedź-Gliniecka – dyrektor departamentu klienta instytucjonalnego w HFT Brokers, Paweł Homiński – członek zarządu Noble Funds TFI, Konrad Augustyński – zarządzający TFI PZU, Przemysław Kwiecień – główny ekonomista XTB, Rafał Benecki – główny ekonomista ING Banku Śląskiego oraz Paweł Spławski – wiceprezes Banku Pocztowego. Debatę poprowadził Jan Morbiato.

Uczestnicy debaty wspólnie zgodzili się, że portfel inwestycyjny, zarówno dla detalicznego, jak i doświadczonego inwestora, powinien mieć teraz raczej defensywną strukturę. W przypadku inwestora przyzwyczajonego do lokat bankowych oznacza to stopniowe lokowanie części kapitału w polskie obligacje skarbowe (trzymane do wykupu) oraz obligacje korporacyjne.

– Istotnym wnioskiem z dzisiejszej debaty jest również to, że widzimy Klienta, chcemy zaspokoić jego potrzeby i spowodować, żeby zaczął inwestować na rynku kapitałowym i odszedł ze swoimi oszczędnościami od lokat bankowych. Obecnie rynek jest bardzo trudny i wymagający, aczkolwiek daje duże możliwości lokowania oszczędności w różne instrumenty od instrumentów bezpiecznych, poprzez akcje, po instrumenty znacznie bardziej skomplikowane dla Inwestora jakimi są na przykład fundusze inwestycyjne zamknięte. Te instrumenty mogą osiągać wysokie stopy zwrotu przy wykorzystaniu  ciekawych strategi inwestycyjnych  – powiedziała Jana Niedźwiedź-Gliniecka – dyrektor departamentu klienta instytucjonalnego w HFT Brokers.

Uczestnicy Kongresu mogli wziąć udziału w wielu innych ciekawych panelach dyskusyjnych poświęconych m.in. rynkowi obligacji korporacyjnych, pomysłom na „regularne” inwestowanie oszczędności Polaków oraz pomysłom na zachęcenie młodych Polaków do oszczędzania. Podczas Kongresu wręczane były również nagrody dla Kobiet rynku finansowego 2016 roku oraz dla największych, giełdowych płatników CIT.

Organizowany co roku Kongres „Parkietu” kierowany jest zarówno do czytelników „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, jak również do przedstawicieli kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw – zarządów, właścicieli i menadżerów działów finansowych, analityków, maklerów i indywidualnych inwestorów.

czytaj więcej...

17.05
2016
Od KDPW statuetka, pięć gwiazdek od Gazety Parkiet. HFT Brokers liderem

HFT Brokers została w tym miesiącu laureatem dwóch niezwykle prestiżowych nagród,  które odbijają się szerokim echem na rynku finansowym. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nagrodził statuetką HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

HFT Brokers została w tym miesiącu laureatem dwóch niezwykle prestiżowych nagród,  które odbijają się szerokim echem na rynku finansowym. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nagrodził statuetką HFT Brokers Dom Maklerski S.A. za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. W tym samym czasie czytelnicy dziennika „Parkiet Gazeta Giełdy” wyróżniki spółkę i przyznali aż pięć gwiazdek w najnowszej ankiecie badającej poziom zadowolenia z oferty podmiotów działających w segmencie Forex. To kolejno piąte i szóste prestiżowe wyróżnienie dla HFT Brokers w tym roku.

HFT Brokers otrzymał statuetkę za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 roku od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która została wręczona 12 maja 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Tegoroczna uroczystość Podsumowania Roku Giełdowego 2015 odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, a nagrody przyznawali organizator – GPW oraz partnerzy BondSpot i KDPW.

– Dzięki odpowiedniej dynamice wzrostu kluczowych wskaźników zostaliśmy docenieni i nagrodzeni przez KDPW w kategorii największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Rozwijamy się szybko, ale zgodnie z założeniami i realnym planem. W ciągu czterech kwartałów ubiegłego roku osiągnęliśmy dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków w porównaniu do roku poprzedniego – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Co więcej, spółka ponad pięciokrotnie zwiększyła sumę depozytów klientów. Średnia miesięczna dynamika otwierania nowych rachunków od początku działalności wyniosła około 140%. – Nasi Klienci są w stanie realizować obroty na poziomie blisko 4 mld USD. Ta nagroda to duże wyróżnienie i dodatkowe wzmocnienie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego. Jestem przekonany, że to nie koniec wyróżnień dla naszej firmy, a obecny rok zakończymy kolejnymi sukcesami – zaznacza.

Pięć gwiazdek od czytelników Gazety Parkiet

To nie jedyna w tym miesiącu nagroda przyznana HFT Brokers. Ponad miesiąc trwało głosowanie w ankiecie, dostępne na portalu dziennika parkiet.com. Najlepszych na rynku Forex udało się wyłonić 16 maja. Jakości usług oferowanych przez 12 biur maklerskich oceniło kilkanaście tysięcy użytkowników. Co ciekawe, średnia ocena wynosiła zaledwie 3,5 gwiazdki co tylko potwierdza przewagę HFT Brokers nad konkurencją.

Inwestorzy potwierdzili tym samym słuszność otrzymanych w tym roku przez HFT Brokers nagród od specjalistów rynku. Firma doceniana między innymi za wysoką jakość obsługi klientów, merytorykę udzielanych informacji i korzystne warunki transakcyjne, obsługuje obecnie prawie 5 tys. klientów. Rynek również chętnie docenił HFT Brokers. W tym roku spółka została nagrodzona statuetką Byków i Niedźwiedzi za najlepszą Platformę Foreksową Roku oraz otrzymała aż trzy nagrody podczas Kongresu Inwestycyjnego FxCuffs.

– Opinie klientów o naszych usługach zawsze są dla nas najważniejsze. Właśnie dlatego tytuł najlepszej platformy forexowej w Polsce, jest dla nas wyjątkowo nobilitujący. Potwierdzeniem naszej pozycji jest jednak nie tylko tych pięć gwiazdek, ale także pięć tysięcy obsługiwanych przez nas inwestorów  – tłumaczy Tomasz Uściński.

– Dynamiczny przyrost klientów, a co za tym idzie wartości depozytów oraz rosnące wolumeny transakcji utwierdzają nas w przekonaniu, że zarówno realizowana przez nas strategia rozwoju jak i kierunek pracy prawie stuosobowego zespołu HFT Brokers są słuszne i prowadzą nas do sukcesu. Jestem przekonany, że to nie ostatnie potwierdzenie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego – dodaje.

czytaj więcej...

16.05
2016
HFT Brokers z tytułem najlepszej polskiej platformy forexowej

Czytelnicy dziennika „Parkiet Gazeta Giełdy” przyznali HFT Brokers Dom Maklerski S.A. aż pięć gwiazdek w najnowszej ankiecie badającej poziom zadowolenia z oferty podmiotów działających w segmencie forex. Inwestorzy potwierdzili tym

Czytelnicy dziennika „Parkiet Gazeta Giełdy” przyznali HFT Brokers Dom Maklerski S.A. aż pięć gwiazdek w najnowszej ankiecie badającej poziom zadowolenia z oferty podmiotów działających w segmencie forex. Inwestorzy potwierdzili tym samym słuszność otrzymanych w tym roku przez HFT Brokers nagród od specjalistów rynku. Firma znana z HFT Robotero, innowacyjnego na skalę światową narzędzia, pozwalającego na błyskawiczne zawieranie transakcji inwestorom indywidualnym, obsługuje obecnie prawie 5 tys. klientów.

Najlepszych na rynku forex udało się wyłonić dzięki ankiecie dostępnej na portalu dziennika – parkiet.com przez ponad miesiąc. Jakości usług oferowanych przez 12 biur maklerskich oceniło kilkanaście tysięcy użytkowników. Co ciekawe, średnia ocena wynosiła zaledwie 3,5 gwiazdki co tylko potwierdza przewagę HFT Brokers nad konkurencją. To nie jedyna w tym roku nagroda przyznana HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – Spółka jest również zdobywcą statuetki Byków i Niedźwiedzi Gazety Giełdy Parkiet.

Pięć gwiazdek i pięć tysięcy klientów

– Opinie klientów o naszych usługach zawsze są dla nas najważniejsze. Właśnie dlatego tytuł najlepszej platformy forexowej w Polsce, jest dla nas wyjątkowo nobilitujący. Cały czas staramy się podnosić jakość naszej oferty, więc pochlebna ocena naszych działań jest wyjątkowym podziękowaniem za dotychczasową ciężką pracę – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

– Potwierdzeniem naszej pozycji jest jednak nie tylko tych pięć gwiazdek, ale także pięć tysięcy obsługiwanych przez nas inwestorów. Dynamiczny przyrost klientów, a co za tym idzie wartości depozytów oraz rosnące wolumeny transakcji utwierdzają nas w przekonaniu, że zarówno realizowana przez nas strategia rozwoju jak i kierunek pracy prawie stuosobowego zespołu HFT Brokers są słuszne i prowadzą nas do sukcesu. Jestem przekonany, że to nie ostatnie potwierdzenie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego – dodaje.

czytaj więcej...

13.05
2016
HFT Brokers nagrodzony przez Grupę KDWP

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. został nagrodzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Tegoroczna uroczystość Podsumowania Roku Giełdowego 2015 odbyła się w

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. został nagrodzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Tegoroczna uroczystość Podsumowania Roku Giełdowego 2015 odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, a nagrody przyznawali organizator – GPW oraz partnerzy BondSpot i KDPW. Jury nagrodziło liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w ubiegłym roku.

Podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2015 po raz kolejny nagrodzono firmy,
które w ubiegłym roku osiągnęły najlepsze wyniki i przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.

– Dzięki odpowiedniej dynamice wzrostu kluczowych wskaźników zostaliśmy docenieni i nagrodzeni przez KDPW w kategorii największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. Rozwijamy się szybko, ale zgodnie z założeniami i realnym planem. W ciągu czterech kwartałów ubiegłego roku osiągnęliśmy dziesięciokrotny przyrost liczby rachunków w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej ponad pięciokrotnie zwiększyliśmy sumę depozytów naszych klientów. Średnia miesięczna dynamika otwierania nowych rachunków od początku działalności wyniosła około 140%. Nasi Klienci są w stanie realizować obroty na poziomie blisko 4 mld USD. Ta nagroda to duże wyróżnienie i dodatkowe wzmocnienie naszej pozycji wśród liderów rynku kapitałowego. Jestem przekonany, że to nie koniec wyróżnień dla naszej firmy, a obecny rok zakończymy kolejnymi sukcesami – mówi Tomasz Uściński, prezes zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Wielokrotnie nagradzani

To nie jedyna nagroda przyznana dla HFT Brokers Dom Maklerski SA w tym roku. Firma została również szczególnie doceniona podczas tegorocznego Kongresu Inwestycyjnego FxCuffs. Kapituła przyznała jej aż trzy nagrody w kategoriach: Polski Broker Forex, Produkt Roku dla „HFT Robetero” oraz Kampania Marketingowa Roku. HFR Brokers jest również zdobywcą statuetki Byków i Niedźwiedzi Gazety Giełdy Parkiet.

Szczegółowe zestawienie nagrodzonych na stronie GPW.

czytaj więcej...

12.05
2016
High Speed Trading w zasięgu coraz większej liczby polskich inwestorów

Handel wysokich częstotliwości (ang. High Speed Trading) to obecnie inwestorska codzienność zwłaszcza w przypadku najbardziej zaawansowanych traderów i największych instytucji finansowych w rodzaju funduszy hedgingowych. Statystyki pokazują, że obecnie nawet

Handel wysokich częstotliwości (ang. High Speed Trading) to obecnie inwestorska codzienność zwłaszcza w przypadku najbardziej zaawansowanych traderów i największych instytucji finansowych w rodzaju funduszy hedgingowych. Statystyki pokazują, że obecnie nawet 70% obrotów generowanych na amerykańskich giełdach może być skutkiem działania systemów związanych z High Speed Trading. Obecnie dostęp do tego typu innowacji mają w coraz większym stopniu również inwestorzy indywidualni. Wbrew pozorom nie tylko zagranicą, ale również w Polsce – za sprawą HFT Robotero.

High Speed Trading zrewolucjonizował podejście do inwestowania. Wielkie profity z tego tytułu czerpały do tej pory głównie największe instytucje finansowe i śmietanka traderów. Obecne systemy oparte o High Speed Trading są również w zasięgu prywatnych inwestorów, od niedawna również w Polsce. W naszym kraju to novum, które z premedytacją wprowadziliśmy na rynek by go zrewolucjonizować i przetrzeć szlaki profesjonalnemu inwestowaniu – mówi Tomasz Uściński, Prezes Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Nowatorski produkt

HST polega na zawieraniu dużej liczby transakcji w jak najkrótszym czasie. W przypadku najnowocześniejszych rozwiązań realizacja zleceń przebiega w ciągu milisekund. To właśnie ten czynnik buduje przewagę inwestora w stosunku do uczestników rynku niekorzystających z tego typu rozwiązań. HFT Robotero to przykład systemu działającego w oparciu o HST i dedykowanego m.in. inwestorom indywidualnym. To pierwszy tego typu produkt na polskim rynku finansowym. Dzięki ścisłemu sprofilowaniu na potrzeby inwestora indywidualnego sam produkt jest nowatorski również w skali globalnej.

HFT Robotero umożliwia składanie zleceń na kilkaset odczytów makroekonomicznych w miesiącu oraz daje dostęp do danych finansowych z całego świata, w tym z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Kanady czy Chin. Pozwala to użytkownikowi-inwestorowi na natychmiastowe reakcje na kluczowe sytuacje rynkowe. HFT Robotero to produkt na bieżąco aktualizowany – najnowsze algorytmy transakcyjne i skrupulatna eliminacja wszelkich możliwych opóźnień w procesie zawierania transakcji wyróżniają go na tle konkurencyjnych narzędzi.

„Szereg innwowacji technicznych”

– Zorientowanie rozwiązania na inwestora indywidualnego wymusiło szereg innowacji technicznych i komunikacyjnych. Przede wszystkim system jest intuicyjny i umożliwia skuteczną realizację nawet najbardziej wyrafinowanych strategii inwestorskich. Sztab specjalistów od UX (user experience) zadbał, aby doświadczenie związane z obcowaniem inwestora z naszym rozwiązaniem spełniało najwyższe standardy. Komfort to obok wiedzy jeden z głównych sojuszników skutecznego inwestowania – dodaje Tomasz Uściński.

czytaj więcej...