TOP 3 INWESTORÓW

Comiesięczne zestawienie najwyższych stóp zwrotu uzyskanych na rachunkach rzeczywistych prowadzonych w HFT Brokers.

Sprawdź jak inwestują najlepsi, a dowiesz się w jaki sposób zostały uzyskane najwyższe stopy zwrotu.

podium_kwiecien_2015

Kwiecień 2015 Najwyższa stopa: 123,45%

Pierwsze miejsce

Stopa zwrotu:123,45%netto
Instrumenty:EURUSD
Strategia:Day-Trading

W kwietniowym rankingu TOP3 na najwyższym stopniu podium znalazł się inwestor ze stopą zwrotu równą 123,45%. Taki wynik został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu 162 transakcji ze skuteczności 81% (131 transakcji zyskownych, 30 stratnych, 1 bez zmian).

Należy zaznaczyć, że wszystkie transakcje zostały przeprowadzone w oparciu o parę walutową  eurusd, w której niewątpliwie inwestor z pierwszego miejsca się specjalizuje, stosując day-trading, czyli krótkoterminowe zajmowanie pozycji.

Co interesujące, pierwsza transakcja w kwietniu została przeprowadzona dopiero 17 dnia tegoż miesiąca, a więc cały wynik został osiągnięty w zaledwie 10 dni.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Drugie miejsce

Stopa zwrotu:112,33%netto
Instrumenty:GBPUSD
GBPJPY
AUDUSD
Strategia:Day i Swing-Ttrading

Na drugim miejscu znalazł się inwestor, któremu zdecydowanie należy pogratulować znakomitego zarządzania pozycjami oraz wyczucia rynku. Osiągnął on stopę zwrotu na poziomie 112,33%, wykonując 74 transakcje.

Jednakże najbardziej zadziwiającym jest stosunek średniego zysku do średniej straty, który wyniósł 7,7, co jest wynikiem znakomitym. Dodatkowo równie znakomicie kształtuje się zyskowność transakcji, gdyż 74% z nich było „na plusie” (55 zyskownych, 19 stratnych).

Inwestor czasami handlował jako day-trader, a czasami jako swing-trader, utrzymując pozycje nawet przez kilka dni.

Transakcje były przeprowadzane m.in. w oparciu o pary walutowe GBPUSD, GBPJPY, AUDUSD, CADJPY czy USDCAD.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Trzecie miejsce

Stopa zwrotu:97,85%
Instrumenty:BUND
SCHATZ
EURUSD
EURJP
Strategia:Day-Trading

Inwestor z trzeciego miejsca podium rozpoczął bardzo konkretnym wejściem, gdyż już pierwsza transakcja w opisywanym okresie powiększyła rachunek o 238,17%. Kolejne inwestycje były już mniej skuteczne i finalnie na trzecim miejscu obserwujemy w marcu stopę zwrotu na poziomie 97,85%.

Inwestor upodobał sobie instrumenty oparte o niemieckie obligacje i przeprowadzał głównie transakcje na CFD na BUNDY oraz SCHATZE (niemieckie obligacje 10 i 2 letnie). Łącznie zostało wykonanych 10 transakcji z czego 6 było zyskownych, a 4 stratne.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości