TOP 3 INWESTORÓW

Comiesięczne zestawienie najwyższych stóp zwrotu uzyskanych na rachunkach rzeczywistych prowadzonych w HFT Brokers.

Sprawdź jak inwestują najlepsi, a dowiesz się w jaki sposób zostały uzyskane najwyższe stopy zwrotu.

Lipiec 2015 Najwyższa stopa: 242%

Pierwsze miejsce

Stopa zwrotu:242%netto
Instrumenty:GBPPLN
EURSEK
USDNOK
Strategia:Day-Trading

Pierwszy trader w rankingu miesiąca najwyższych stóp zwrotu z rachunków rzeczywistych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 242%.

Żeby osiągnąć taki wynik wykonał łącznie 42 transakcje, z czego 38 z nich było transakcjami zyskownymi, a jedynie 4 były stratne. Co więcej największa zyskowna pozycja przewyższała największą stratną, którą inwestor przetrzymał tylko raz, a w przypadku wcześniejszych transakcji na minusie były one ucinane przy małym obsunięciu konta.

Nasz nr 1 korzystał ze strategii day-tradingowych i zdecydowaną większość transakcji zamykał tego samego dnia. Co ciekawe pary walutowe, w oparciu o  które były otwierane pozycje, nie należą do grona najpopularniejszych. Jedynie 12 (z 42) transakcji zostało przeprowadzonych w oparciu o  pary GBPUSD, EURUSD oraz USDCAD. Pozostałe pozycje zostały otwarte w oparciu o pary GBPPLN, EURSEK oraz USDNOK.

Gratulujemy wyniku!

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Drugie miejsce

Stopa zwrotu:189%netto
Instrumenty:DE30
Strategia:Day-Trading

Drugi trader w rankingu miesiąca za lipiec uzyskał stopę zwrotu równą 189%.

Trader handlował jedynie na instrumencie DE30 opartym o notowania kontraktu na niemiecki indeks DAX. Łącznie zawarł 48 transakcji z czego tylko jedna była stratna. Inwestor stosował strategię zbierania nawet najmniejszych zysków w strategii intra-day.

Wspomniana jedna stratna pozycje została w porę ucięta, dzięki czemu drugi w lipcowym rankingu trader może pochwalić się powiększonym kontem o 189%.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Trzecie miejsce

Stopa zwrotu:105%
Instrumenty:USDNOK
GBPUSD
EURUSD
Strategia:Day-Trading

Trzeci inwestor w lipcowym rankingu najwyższych stóp zwrotu uzyskał 105%.

Zawdzięcza to łącznie 90 transakcjom na instrumentach finansowych opartych o  13 par walutowych z czego 24 transakcje zostały wykonane w oparciu o główną parę walutową EURUSD, 11 w oparciu o GBPUSD i aż 30 w oparciu o parę USDNOK. Inwestor, podobnie jak pozostali inwestorzy z top3 , także stosował strategie handlu w ramach jednego dnia, czyli day-trading.

Trzeci trader lipca miał skuteczność na poziomie 80%, czyli na 90 transakcji aż 72 były zyskowne przy jedynie 18 stratnych pozycjach. Co więcej średnia zyskowna transakcja przewyższała wartością średnią transakcję stratną.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości