TOP 3 INWESTORÓW

Comiesięczne zestawienie najwyższych stóp zwrotu uzyskanych na rachunkach rzeczywistych prowadzonych w HFT Brokers.

Sprawdź jak inwestują najlepsi, a dowiesz się w jaki sposób zostały uzyskane najwyższe stopy zwrotu.

podium_marzec_2015

Marzec 2015 Najwyższa stopa: 69,95%

Pierwsze miejsce

Stopa zwrotu:69,95%netto
Instrumenty:OILBRNT
USDPLN
USDTRY
Strategia:Day-Trading

Na najwyższym stopniu podium w marcowym rankingu TOP3 stanął inwestor, który upodobał sobie w szczególności handel na instrumencie opartym o OILBRNT odzwierciedlającym notowania baryłki typu Brent. Drugim najpopularniejszym instrumentem był PL20 odzwierciedlającym notowania kontraktu na indeks WIG20. Dodatkowo inwestor handlował m.in. na instrumentach na pary walutowe USDPLN czy USDTRY.

Dzięki przeprowadzeniu 30 transakcji z, których tylko jedna przyniosła bardzo nieznaczną stratę inwestor z pierwszego miejsca marcowego rankingu powiększył swoje konto o 69,95%.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Drugie miejsce

Stopa zwrotu:51,48%netto
Instrumenty:US100
EU50
EURUSD
Strategia:Day-Trading

Inwestor znajdujący się na drugim stopniu podium uzyskał stopę zwrotu w marcu na poziomie 51,48%. Dokonał tego dzięki przeprowadzeniu aż 515 transakcji, z czego 227 było zyskownych, a 288 stratnych. W efekcie skuteczność wyniosła 44%. Niemniej jednak o sukcesie zadecydowała nie tyle sama skuteczność, co zarządzanie kapitałem, gdyż średnia zyskowna transakcja była o 1,64 razy większa od stratnej. To właśnie ten czynnik zadecydował o finalnym wyniku.

Inwestor zdecydowanie preferował day-trading oraz znaczącą dywersyfikację rynków, po których się poruszał. Handel odbywał się m.in. na instrumentach CFD na akcje, kontrakty na indeksy giełdowe, surowce oraz pary walutowe.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Trzecie miejsce

Stopa zwrotu:36,72%netto
Instrumenty:OILBRNT
OILWTI
EURUSD
Strategia:Day-Trading

Na trzecim miejscu w zestawieniu marcowego TOP3 uplasował się inwestor, który powiększył swój portfel w tym okresie o 36,72%. Wykonał on zaledwie 10 transakcji z czego aż 7 było zyskownych, tylko 1 stratna, a 2 nie przyniosły zmian w stanie rachunku.

Dodatkowo średnia zyskowna pozycja była o 2,36 razy większa od średniej straty, co jest bardzo dobrym wynikiem. Inwestor upodobał sobie w szczególności rynek ropy i handlował zarówno na CFD na ropę Brent oraz WTI. Do tego zawierał transakcje oparte o EURUSD, USDCNH i GBPAUD.

Cześć przeprowadzonych transakcji miała charakter krótkoterminowy, a druga część była utrzymywana nawet przez 10 dni.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości