TOP 3 INWESTORÓW

Comiesięczne zestawienie najwyższych stóp zwrotu uzyskanych na rachunkach rzeczywistych prowadzonych w HFT Brokers.

Sprawdź jak inwestują najlepsi, a dowiesz się w jaki sposób zostały uzyskane najwyższe stopy zwrotu.

podium_wrzesien

Wrzesień 2015 Najwyższa stopa: 280,03%

Pierwsze miejsce

Stopa zwrotu:280,03%netto
Instrumenty:EURUSD
USDJPY
PL20
Strategia:Day-Trading

We wrześniu najwyższa stopa zwrotu wynosiła 280,03%. Została ona osiągnięta dzięki wykonaniu 113 transakcji, z czego 57% z nich była zyskowna. Co więcej średni zysk z transakcji był większy od średniej straty w relacji. Statystyka ta wskazuje na umiejętne zarządzanie kapitałem pomimo tego, że zwycięzca rzadko kiedy stosował zlecenia obronne typu stop loss.

Dominującym stylem handlu był day trading na głównej parze walutowej EURUSD. Natomiast oprócz tego transakcje zostały przeprowadzone na USDJPY oraz na instrumencie PL20.

Serdecznie gratulujemy!

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Drugie miejsce

Stopa zwrotu:207,73%netto
Instrumenty:EURUSD
USDX
US500
Strategia:Day-Trading

Na drugim miejscu wrześniowego zestawienia znalazł się trader, który wykonał aż 289 transakcji. 258 z nich była transakcjami zyskownymi, co daje skuteczność na poziomie 89%. Z kolei stosunek średniego zysku do średniej straty wynosił 1,51.

Inwestor miał bardzo szerokie spektrum działania, gdyż transakcje były wykonywane w oparciu o wiele rynków. Trader inwestował w CFD na waluty, na surowce oraz w kontrakty na indeksy giełdowe oraz na indeks dolara. Znalazła się tu także transakcja CFD dotycząca egzotycznego rynku kawy.

Trader z drugiego miejsca podium upodobał sobie day-trading i otwierał oraz zamykał transakcje często w tym samym dniu. Łączna stopa zwrotu wynosiła 207,73%.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

Trzecie miejsce

Stopa zwrotu:134,31%netto
Instrumenty:DE30
US500
Strategia:Day-Trading

Trzecie miejsce zajmuje inwestor, który rozpoczął wrześniowe inwestowanie dopiero 23 dnia miesiąca. Od tego czasu do końca września udało mu się uzyskać stopę zwrotu na poziomie 134,31%, wykonując 161 transakcji. 84% z nich była transakcjami zyskownymi.

Jednakże, w przeciwieństwie do pierwszych dwóch miejsc, trader z trzeciego stopnia podium miał średnio większą stratę od zysku, a wynik zawdzięcza dużej skuteczności.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie transakcje, oprócz jednej, zostały wykonane na instrumencie DE30. Rodzynkiem była transakcja na US500.

Stopa zwrotu


Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości