Ustawowa zmiana dźwigni

W związku ze zbliżającą się ustawową zmianą maksymalnej dźwigni finansowej HFT Brokers Dom Maklerski S.A. postanowiło nie czekać do ostatniej chwili i w trosce o inwestycje naszych Klientów wprowadzić zmiany jako pierwsi na rynku! Niższa dźwignia oznacza większą kontrolę nad inwestycjami, a co za tym idzie mniejsze ryzyko rynkowe. Zmianę oceniamy więc jako korzystną dla wszystkich inwestorów.
 
W dniu 15 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 73), która w art. 1 pkt 14, zmienia brzmienie art. 73 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez dodanie ust. 2a, który wprowadza regułę, według której minimalny depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego będzie nie mniejszy niż 1% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego. W praktyce zmiana oznaczać będzie wprowadzenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej w wartości 1:100. Pełen tekst ustawy tutaj: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r.
Co w praktyce oznacza zmiana? Od 15 czerwca 2015 każdy nowy rachunek inwestycyjny założony w Pokoju Inwestora będzie utworzony z dźwignią na poziomie 1:100.
 
 
Natomiast w dniach 11-12 lipca br. ustawową zmianą dźwigni objęte będą rachunki dotychczas korzystające z dźwigni 1:200 oraz 1:500 zgodnie z Tabelą Depozytów Zabezpieczających obowiązującą od 12 lipca br.
 
 
Nasi obecni Klienci korzystający z dźwigni 1:200 lub 1:500 w pakietach START NDD, Active NDD, Active NDD Equity oraz Active NDD Multi Equity od 15 czerwca br. mają możliwość wcześniejszej zmiany na docelową dźwignię na poziomie 1:100. Oznacza to, że osoby będące naszymi Klientami w dniu 15 czerwca br. w okresie od 15 czerwca do 10 lipca br. mogą samodzielnie wybrać najbardziej dogodny dla siebie moment zmiany dźwigni na każdym z posiadanych rachunków. W przypadku nieskorzystania z możliwości samodzielnej zmiany dźwigni zmiany tej dokona w dniach 11-12 lipca 2015 r. HFT Brokers, tak aby spełnić ustawowy obowiązek.

Zwracamy jednocześnie uwagę, na fakt, że zmiana dźwigni zrealizowana przez HFT Brokers dla rachunków z dźwignią 1:200 oraz 1:500 spowoduje wzrost wymaganej wartości depozytu zabezpieczającego, co będzie prowadziło do obniżenia wartości Poziomu Zabezpieczenia (Margin Level). W sytuacji, gdy nowa wartość Poziomu Zabezpieczenia (Margin Level) spadnie poniżej 30% spowoduje to automatycznie zamknięcie kolejnych możliwych do zamknięcia najbardziej stratnych Otwartych Pozycji Klienta, aż do momentu, gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) przekroczy poziom 30% kwoty aktualnego Depozytu Zabezpieczającego.

 
Jak obliczyć nowy Poziom Zabezpieczenia (Margin Level) po zmianie dźwigni?
 
Poziom Zabezpieczenia (Margin Level) kalkulowany jest na bieżąco przez system transakcyjny według wzoru:

Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) / Depozyt Zabezpieczający (Margin) *100% = Poziom Zabezpieczenia (Margin Level) w %

Przykładowe obliczenie nowego Poziomu Zabezpieczenia dla rachunku z dźwignią 1:200

  • Poziom Zabezpieczenia przed zmianą dźwigi:

2 000 zł (Saldo Rejestru Operacyjnego) / 2 500 zł (Depozyt Zabezpieczający) *100% = 80% (Poziom Zabezpieczenia)

Po zmianie dźwigni wartość Depozytu Zabezpieczającego zostanie zwiększona zgodnie z proporcją 200:100 (czyli wartość Depozytu wzrośnie dwukrotnie).

  • Poziom Zabezpieczenia po zmianie dźwigi:

2 000 zł (Saldo Rejestru Operacyjnego) / 5 000 zł (Depozyt Zabezpieczający) *100% = 40 % (Poziom Zabezpieczenia)

Podpowiedź:
jeśli przed ustawową zmianą dźwigni na rachunku z dźwignią 1:200 wartość Poziomu Zabezpieczenia ma wartość około 60% to po zmianie dźwigni istnieje bardzo duże ryzyko zamknięcia najbardziej stratnych pozycji zgodnie z mechanizmem Stop Out.

Przykładowe obliczenie nowego Poziomu Zabezpieczenia dla rachunku z dźwignią 1:500

  • Poziom Zabezpieczenia przed zmianą dźwigi:

3 000 zł (Saldo Rejestru Operacyjnego) / 2 000 zł (Depozyt Zabezpieczający) *100% = 150% (Poziom Zabezpieczenia)

Po zmianie dźwigni wartość Depozytu Zabezpieczającego zostanie zwiększona zgodnie z proporcją 500:100 (czyli wartość Depozytu wzrośnie pięciokrotnie).

  • Poziom Zabezpieczenia po zmianie dźwigi:

3 000 zł (Saldo Rejestru Operacyjnego) / 10 000 zł (Depozyt Zabezpieczający) *100% = 30 % (Poziom Zabezpieczenia)

Podpowiedź:
jeśli przed ustawową zmianą dźwigni na rachunku z dźwignią 1:500 wartość Poziomu Zabezpieczenia ma wartość około 150% to po zmianie dźwigni istnieje bardzo duże ryzyko zamknięcia najbardziej stratnych pozycji zgodnie z mechanizmem Stop Out.

 
 
Wszystkich Klientów zainteresowanych wcześniejszą zmianą dźwigni prosimy o przygotowanie hasła telefonicznego oraz o kontakt z Departamentem Obsługi Klienta (godziny pracy: pn. - pt. 8:00 - 22:00) pod numerem telefonu 22 398 97 90 lub mailowo pod adresem dok@hftbrokers.pl.
 
W razie jakichkolwiek pytań w kwestii zmiany dźwigni prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Klienta.