Zarząd

Tomasz Uściński

Prezes Zarządu


Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania w instytucjach finansowych. Przez ostatnie 10 lat kompetencje menedżerskie rozwijał pełniąc funkcje kierownicze w domach maklerskich – najpierw jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży w X-Trade Brokers Domu Maklerskim SA, a następnie na stanowisku Członka Zarządu w TMS Brokers Domu Maklerskim SA. Od lutego 2014 roku związany z HFT Brokers S.A. – jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta, a następnie Dyrektor Zarządzający. Podczas swojej kariery zawodowej zdobył bogate doświadczenie łącząc umiejętności zarządcze z obszaru sprzedaży, marketingu, e-commerce, obsługi klienta, IT, zagadnień prawnych i compliance oraz wiedzy na temat instrumentów pochodnych.

Krzysztof Mariusz Albrecht

Członek Zarządu


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (1987 r.). Specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista, makler papierów wartościowych (numer licencji 62), posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku kapitałowego. W latach 1987-1995 asystent w Katedrze Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Makler, makler giełdowy, specjalista (Tonsil, Kable, Exbud) w Domu Maklerskim BSK S.A. (w latach 1992-1994). W 1994 roku współtwórca prywatnego domu maklerskiego - Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A. W latach 1994-1999 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu HSBC Securities S.A. Od 1999 roku Prezes Zarządu spółki doradczej Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht Sp. z o.o. Współzałożyciel Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. (decyzja KNF z 07.07.2008 r.) Od lutego 2007 r. do września 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Monika Ostruszka

Członek Zarządu


Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalistka w zakresie finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomistka, posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku kapitałowego (m.in. Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., DFP Doradztwo Finansowe S.A.). Ponadto ukończyła studia podyplomowe Analityków Finansowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie oraz kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych.