Od instytucji

Strateg walutowy BNZ o parze NZDUSD

Jason Wong – strateg walutowy BNZ – sugeruje, że gołębi wydźwięk przemówienia Yellen w piątek mógłby przynieść efekt w postaci przełamania poziomu 0,73, z kolei jastrzębi wydźwięk mógłby sprawić, że kurs NZDUSD rozpocząłby marsz w kierunku poziomu 0,70.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej